Rasfoire documente

Decizia 2010/371/UE/06-iun-2010 privind încheierea consultărilor cu Republica Madagascar în temeiul articolului 96 din Acordul de parteneriat ACP-UE

publicat in Jurnalul Oficial 169L din 2010

Decizia 2010/374/CE/30-nov-2009 privind semnarea, în numele Comunităţii Europene, şi aplicarea provizorie a Acordului între Comunitatea Europeană şi Republica Islanda, Regatul Norvegiei, Confederaţia Elveţiană şi Principatul Liechtenstein privind normele suplimentare aferente Fondului pentru frontierele externe pentru perioada 2007-2013

publicat in Jurnalul Oficial 169L din 2010

Acord din 19-mar-2010 între Comunitatea Europeană şi Republica Islanda, Regatul Norvegiei, Confederaţia Elveţiană şi Principatul Liechtenstein privind normele suplimentare aferente Fondului pentru frontierele externe pentru perioada 2007-2013

publicat in Jurnalul Oficial 169L din 2010

Regulamentul 585/02-iul-2010 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2535/2001 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1255/1999 al Consiliului în ceea ce priveşte regimul importurilor de lapte şi produse lactate şi deschiderea unor contingente tarifare

publicat in Jurnalul Oficial 169L din 2010

Regulamentul 586/02-iul-2010 de modificare pentru a 130-a oară a Regulamentului (CE) nr. 881/2002 al Consiliului de instituire a unor măsuri restrictive specifice împotriva anumitor persoane şi entităţi care au legătură cu Osama ben Laden, cu reţeaua Al-Quaida şi cu talibanii

publicat in Jurnalul Oficial 169L din 2010

Regulamentul 587/02-iul-2010 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea preţului de intrare pentru anumite fructe şi legume

publicat in Jurnalul Oficial 169L din 2010

Directiva 2010/46/UE/02-iul-2010 de modificare a Directivelor 2003/90/CE şi 2003/91/CE de stabilire a măsurilor de punere în aplicare a articolului 7 din Directivele 2002/53/CE şi, respectiv, 2002/55/CE ale Consiliului în ceea ce priveşte caracteristicile minime de analizat şi condiţiile minime de verificare a anumitor soiuri de specii de plante agricole şi specii de legume

publicat in Jurnalul Oficial 169L din 2010

Decizia 2010/372/UE/18-iun-2010 privind utilizarea substanţelor reglementate ca agenţi de proces în temeiul articolului 8 alineatul (4) din Regulamentul (CE) nr. 1005/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului

publicat in Jurnalul Oficial 169L din 2010

Decizia 2010/373/UE/01-iul-2010 de modificare a Deciziei 2004/452/CE de stabilire a listei organismelor ai căror cercetători pot fi autorizaţi să acceseze date confidenţiale în scopuri ştiinţifice

publicat in Jurnalul Oficial 169L din 2010