Rasfoire documente

Decizia 2010/367/UE/25-iun-2010 privind punerea în aplicare de către statele membre a unor programe de supraveghere a gripei aviare la păsările de curte şi la păsările sălbatice

publicat in Jurnalul Oficial 166L din 2010

Decizia 2010/366/UE/29-iun-2010 de numire a unui membru român în cadrul Comitetului Regiunilor

publicat in Jurnalul Oficial 166L din 2010

Decizia 2010/364/UE/24-iun-2010 privind încheierea Acordului dintre Comunitatea Europeană şi Consiliul de Miniştri al Republicii Albania privind anumite aspecte legate de serviciile aeriene

publicat in Jurnalul Oficial 166L din 2010

Decizia 2010/365/UE/29-iun-2010 privind aplicarea dispoziţiilor acquis-ului Schengen referitoare la Sistemul de Informaţii Schengen în Republica Bulgaria şi în România

publicat in Jurnalul Oficial 166L din 2010

Decizia 2010/368/UE/30-iun-2010 de modificare a Deciziei 2006/771/CE de armonizare a spectrului de frecvenţe radio în vederea utilizării de dispozitive cu rază mică de acţiune

publicat in Jurnalul Oficial 166L din 2010

Regulamentul 573/30-iun-2010 de modificare a Regulamentului (UE) nr. 185/2010 de stabilire a măsurilor de implementare a standardelor de bază comune privind securitatea aviaţiei

publicat in Jurnalul Oficial 166L din 2010

Regulamentul 574/30-iun-2010 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1126/2008 de adoptare a anumitor standarde internaţionale de contabilitate în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1606/2002 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte Standardele Internaţionale de Raportare Financiară IFRS 1 şi IFRS 7

publicat in Jurnalul Oficial 166L din 2010

Regulamentul 575/30-iun-2010 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea preţului de intrare pentru anumite fructe şi legume

publicat in Jurnalul Oficial 166L din 2010

Regulamentul 576/30-iun-2010 de stabilire a taxelor la import în sectorul cerealelor aplicabile de la 1 iulie 2010

publicat in Jurnalul Oficial 166L din 2010

Regulamentul 577/30-iun-2010 de modificare a preţurilor reprezentative şi a valorilor taxelor suplimentare de import pentru anumite produse din sectorul zahărului, stabilite prin Regulamentul (CE) nr. 877/2009 pentru anul de comercializare 2009/10

publicat in Jurnalul Oficial 166L din 2010