Rasfoire documente

Regulamentul 570/29-iun-2010 prin care se supun înregistrării importurile de modemuri pentru reţele extinse fără fir (WWAN) originare din Republica Populară Chineză

publicat in Jurnalul Oficial 163L din 2010

Regulamentul 564/29-iun-2010 de ajustare a coeficienţilor corectori aplicabili remuneraţiilor şi pensiilor funcţionarilor şi celorlalţi agenţi ai Uniunii Europene

publicat in Jurnalul Oficial 163L din 2010

Regulamentul 568/29-iun-2010 de modificare a anexei III la Regulamentul (CE) nr. 767/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte interzicerea introducerii pe piaţă sau a utilizării pentru nevoile nutriţionale ale animalelor a produselor proteice obţinute din drojdii de tip ''Candida'' cultivate pe n-alcani

publicat in Jurnalul Oficial 163L din 2010

Regulamentul 565/29-iun-2010 de modificare a Regulamentului (UE) nr. 7/2010 privind deschiderea şi modul de gestionare a unor contingente tarifare autonome ale Uniunii pentru anumite produse agricole şi industriale

publicat in Jurnalul Oficial 163L din 2010

Regulamentul 566/29-iun-2010 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1255/96 de suspendare temporară a taxelor vamale autonome prevăzute de Tariful Vamal Comun pentru anumite produse industriale, agricole şi pescăreşti

publicat in Jurnalul Oficial 163L din 2010

Regulamentul 567/29-iun-2010 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 329/2007 privind măsuri restrictive împotriva Republicii Populare Democrate Coreene

publicat in Jurnalul Oficial 163L din 2010

Regulamentul 569/29-iun-2010 de derogare de la Regulamentul (UE) nr. 1272/2009 în ceea ce priveşte vânzările de unt şi de lapte praf degresat prin procedură de licitaţie prevăzute de Regulamentul (UE) nr. 446/2010 şi, respectiv, Regulamentul (UE) nr. 447/2010

publicat in Jurnalul Oficial 163L din 2010

Regulamentul 571/29-iun-2010 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea preţului de intrare pentru anumite fructe şi legume

publicat in Jurnalul Oficial 163L din 2010

Regulamentul 572/29-iun-2010 de modificare a preţurilor reprezentative şi a valorilor taxelor suplimentare de import pentru anumite produse din sectorul zahărului, stabilite prin Regulamentul (CE) nr. 877/2009 pentru anul de comercializare 2009/10

publicat in Jurnalul Oficial 163L din 2010

Decizia 2010/362/UE/23-iun-2010 de numire a judecătorilor în cadrul Tribunalului

publicat in Jurnalul Oficial 163L din 2010

Decizia 2010/363/UE/28-iun-2010 privind recunoaşterea Algeriei în materie de educaţie, formare şi certificare a navigatorilor în vederea recunoaşterii certificatelor de competenţă

publicat in Jurnalul Oficial 163L din 2010