Rasfoire documente

Regulamentul 554/24-iun-2010 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2488/2000 de menţinere a îngheţării fondurilor pentru dl Milosevic şi persoanele asociate acestuia

publicat in Jurnalul Oficial 159L din 2010

Regulamentul 557/24-iun-2010 de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 1518/2003, (CE) nr. 596/2004, (CE) nr. 633/2004, (CE) nr. 1345/2005, (CE) nr. 2014/2005, (CE) nr. 239/2007, (CE) nr. 1299/2007, (CE) nr. 543/2008, (CE) nr. 589/2008, (CE) nr. 617/2008 şi (CE) nr. 826/2008 în ceea ce priveşte obligaţiile de notificare în cadrul organizării comune a pieţelor agricole

publicat in Jurnalul Oficial 159L din 2010

Regulamentul 558/24-iun-2010 de modificare a anexei III la Regulamentul (CE) nr. 853/2004 al Parlamentului European şi al Consiliului de stabilire a unor norme specifice de igienă care se aplică alimentelor de origine animală

publicat in Jurnalul Oficial 159L din 2010

Regulamentul 555/24-iun-2010 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1412/2006 privind unele măsuri restrictive împotriva Libanului

publicat in Jurnalul Oficial 159L din 2010

Regulamentul 556/24-iun-2010 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1763/2004 de instituire a anumitor măsuri restrictive în sprijinul punerii efective în aplicare a mandatului Tribunalului Penal Internaţional pentru fosta Iugoslavie (TPII)

publicat in Jurnalul Oficial 159L din 2010

Regulamentul 559/24-iun-2010 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea preţului de intrare pentru anumite fructe şi legume

publicat in Jurnalul Oficial 159L din 2010

Rectificare din 25-iun-2010 la situaţia veniturilor şi a cheltuielilor Agenţiei Europene pentru Securitatea Reţelelor Informatice şi a Datelor pentru exerciţiul financiar 2009 - Bugetul rectificativ nr. 2

publicat in Jurnalul Oficial 159L din 2010