Rasfoire documente

Decizia 02/10/COL/05-ian-2010 cu privire la statutul Norvegiei în ceea ce priveşte necroza hematopoietică infecţioasă şi septicemia hemoragică virală şi de abrogare a Deciziei nr. 302/08/COL a Autorităţii AELS de Supraveghere din 21 mai 2008

publicat in Jurnalul Oficial 157L din 2010

Regulamentul 550/23-iun-2010 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1126/2008 de adoptare a anumitor standarde internaţionale de contabilitate în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1606/2002 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte Standardul Internaţional de Raportare Financiară IFRS 1

publicat in Jurnalul Oficial 157L din 2010

Regulamentul 549/23-iun-2010 de modificare şi rectificare a Regulamentului (UE) nr. 1272/2009 de stabilire a normelor de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1234/2007 al Consiliului cu privire la achiziţionarea şi vânzarea produselor agricole în cadrul schemei de intervenţie publică

publicat in Jurnalul Oficial 157L din 2010

Regulamentul 551/23-iun-2010 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea preţului de intrare pentru anumite fructe şi legume

publicat in Jurnalul Oficial 157L din 2010

Regulamentul 552/23-iun-2010 de modificare a preţurilor reprezentative şi a valorilor taxelor suplimentare de import pentru anumite produse din sectorul zahărului, stabilite prin Regulamentul (CE) nr. 877/2009 pentru anul de comercializare 2009/10

publicat in Jurnalul Oficial 157L din 2010

Regulamentul 553/23-iun-2010 privind atribuirea drepturilor de import pentru cererile depuse pentru perioada 1 iulie 201030 iunie 2011 în cadrul contingentului tarifar deschis prin Regulamentul (CE) nr. 431/2008 pentru carnea de vită şi mânzat congelată

publicat in Jurnalul Oficial 157L din 2010

Decizia 492/09/COL/02-dec-2009 Plângere formulată de Norsk Lotteridrift ASA împotriva presupusului ajutor de stat acordat în favoarea Norsk Tipping AS (NORVEGIA)

publicat in Jurnalul Oficial 157L din 2010