Rasfoire documente

Directiva 2010/39/UE/22-iun-2010 de modificare a anexei I la Directiva 91/414/CEE a Consiliului în privinţa dispoziţiilor specifice privind substanţele active clofentezin, diflubenzuron, lenacil, oxadiazon, picloram şi piriproxifen

publicat in Jurnalul Oficial 156L din 2010

Decizia 2010/349/UE/31-mai-2010 privind stabilirea sediului Oficiului Organismului autorităţilor europene de reglementare în domeniul comunicaţiilor electronice (OAREC)

publicat in Jurnalul Oficial 156L din 2010

Regulamentul 546/22-iun-2010 de derogare de la Regulamentul (CE) nr. 891/2009 pentru anul de comercializare 2009/2010 privind obligaţia de a depune o licenţă de export cu cererile de licenţă de import pentru zahărul concesii CXL cu numerele de ordine 09.4317, 09.4318 şi 09.4319

publicat in Jurnalul Oficial 156L din 2010

Regulamentul 547/22-iun-2010 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea preţului de intrare pentru anumite fructe şi legume

publicat in Jurnalul Oficial 156L din 2010

Regulamentul 548/22-iun-2010 de stabilire a măsurii în care pot fi acceptate cererile de licenţe de import depuse în iunie 2010 pentru anumite produse lactate din cadrul anumitor contingente tarifare deschise de Regulamentul (CE) nr. 2535/2001

publicat in Jurnalul Oficial 156L din 2010

Decizia 1/29-mar-2010 de stabilire a unor măsuri de punere în aplicare a Acordului privind cooperarea şi uniunea vamală dintre Comunitatea Economică Europeană şi Republica San Marino

publicat in Jurnalul Oficial 156L din 2010