Rasfoire documente

Regulamentul 530/18-iun-2010 de înregistrare a unei denumiri în Registrul denumirilor de origine protejate şi al indicaţiilor geografice protejate [Gyulai kolbasz/Gyulai paroskolbasz (IGP)]

publicat in Jurnalul Oficial 154L din 2010

Regulamentul 531/18-iun-2010 de înregistrare a unei denumiri în Registrul denumirilor de origine protejate şi al indicaţiilor geografice protejate [Csabai kolbasz/Csabai vastagkolbasz (IGP)]

publicat in Jurnalul Oficial 154L din 2010

Regulamentul 532/18-iun-2010 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 423/2007 privind măsuri restrictive împotriva Iranului

publicat in Jurnalul Oficial 154L din 2010

Regulamentul 533/18-iun-2010 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea preţului de intrare pentru anumite fructe şi legume

publicat in Jurnalul Oficial 154L din 2010

Regulamentul 534/18-iun-2010 de suspendare a depunerii de cereri de licenţe de import pentru produse din sectorul zahărului în cadrul anumitor contingente tarifare

publicat in Jurnalul Oficial 154L din 2010

Regulamentul 535/18-iun-2010 privind eliberarea licenţelor de import pentru cererile depuse în primele şapte zile ale lunii iunie 2010 în cadrul contingentelor tarifare deschise prin Regulamentul (CE) nr. 533/2007 pentru carnea de pasăre

publicat in Jurnalul Oficial 154L din 2010

Regulamentul 536/18-iun-2010 privind eliberarea licenţelor de import pentru cererile depuse în primele şapte zile ale lunii iunie 2010 în cadrul contingentelor tarifare deschise prin Regulamentul (CE) nr. 539/2007 pentru anumite produse din sectorul ouălor şi al ovalbuminelor

publicat in Jurnalul Oficial 154L din 2010

Regulamentul 537/18-iun-2010 privind eliberarea licenţelor de import pentru cererile depuse în primele şapte zile ale lunii iunie 2010 în cadrul contingentului tarifar deschis prin Regulamentul (CE) nr. 1385/2007 pentru carnea de pasăre

publicat in Jurnalul Oficial 154L din 2010

Regulamentul 538/18-iun-2010 privind eliberarea licenţelor de import pentru cererile depuse în primele şapte zile ale lunii iunie 2010 în cadrul contingentului tarifar deschis prin Regulamentul (CE) nr. 1384/2007 pentru carnea de pasăre originară din Israel

publicat in Jurnalul Oficial 154L din 2010

Directiva 2010/38/UE/18-iun-2010 de modificare a Directivei 91/414/CEE a Consiliului în vederea includerii substanţei active fluorură de sulfuril

publicat in Jurnalul Oficial 154L din 2010

Decizia 2010/337/UE/16-iun-2010 referitoare la mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare în conformitate cu punctul 28 din Acordul interinstituţional din 17 mai 2006 dintre Parlamentul European, Consiliu şi Comisie privind disciplina bugetară şi buna gestiune financiară

publicat in Jurnalul Oficial 154L din 2010

Decizia 2010/338/UE/16-iun-2010 referitoare la mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare în conformitate cu punctul 28 din Acordul interinstituţional din 17 mai 2006 dintre Parlamentul European, Consiliu şi Comisie privind disciplina bugetară şi buna gestiune financiară

publicat in Jurnalul Oficial 154L din 2010

Decizia 2010/339/UE/16-iun-2010 referitoare la mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare în conformitate cu punctul 28 din Acordul interinstituţional din 17 mai 2006 dintre Parlamentul European, Consiliu şi Comisie privind disciplina bugetară şi buna gestiune financiară

publicat in Jurnalul Oficial 154L din 2010

Decizia 2010/340/UE/16-iun-2010 referitoare la mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare în conformitate cu punctul 28 din Acordul interinstituţional din 17 mai 2006 dintre Parlamentul European, Consiliu şi Comisie privind disciplina bugetară şi buna gestiune financiară

publicat in Jurnalul Oficial 154L din 2010

Decizia EUPOL AFGANISTAN/2/2010/11-iun-2010 privind numirea şefului Misiunii EUPOL Afganistan

publicat in Jurnalul Oficial 154L din 2010

Decizia 2010/342/UE/18-iun-2010 de scutire a Băncii Franţei de la aplicarea Regulamentului (CE) nr. 1060/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului privind agenţiile de rating de credit

publicat in Jurnalul Oficial 154L din 2010

Rectificare din 19-iun-2010 la Directiva 2009/74/CE a Comisiei din 26 iunie 2009 de modificare a Directivelor 66/401/CEE, 66/402/CEE, 2002/55/CE şi 2002/57/CE ale Consiliului în ce priveşte denumirile botanice ale plantelor, denumirile ştiinţifice ale altor organisme, precum şi a anumitor anexe la Directivele 66/401/CEE, 66/402/CEE şi 2002/57/CE ca urmare a progreselor ştiinţifice şi tehnice

publicat in Jurnalul Oficial 154L din 2010