Rasfoire documente

Regulamentul 516/15-iun-2010 privind autorizarea permanentă a unui aditiv din hrana animalelor

publicat in Jurnalul Oficial 150L din 2010

Regulamentul 513/15-iun-2010 de modificare a anexei VI la Regulamentul (CE) nr. 1234/2007 al Consiliului în ceea ce priveşte ajustarea cotelor în sectorul zahărului începând cu anul de comercializare 2010/2011

publicat in Jurnalul Oficial 150L din 2010

Regulamentul 510/14-iun-2010 de instituire a unei taxe antidumping definitive şi de colectare definitivă a taxei provizorii instituite la importurile de anumite tipuri de sisteme de scanare a încărcăturii originare din Republica Populară Chineză

publicat in Jurnalul Oficial 150L din 2010

Regulamentul 511/14-iun-2010 de impunere a unei taxe antidumping definitive şi de percepere definitivă a taxei provizorii impuse la importurile de anumite sârme din molibden originare din Republica Populară Chineză

publicat in Jurnalul Oficial 150L din 2010

Regulamentul 512/14-iun-2010 de instituire a unei taxe antidumping definitive la importurile de nitrat de amoniu originar din Ucraina ca urmare a unei reexaminări în perspectiva expirării măsurilor antidumping efectuate în temeiul articolului 11 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 1225/2009 al Consiliului

publicat in Jurnalul Oficial 150L din 2010

Regulamentul 514/15-iun-2010 privind autorizarea Pediococcus pentosaceus (DSM 16244) ca aditiv furajer pentru toate speciile de animale

publicat in Jurnalul Oficial 150L din 2010

Regulamentul 515/15-iun-2010 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1137/2007 în ceea ce priveşte utilizarea aditivului furajer Bacillus subtilis (O35) în furajele care conţin lasalocid sodiu, maduramicin amoniu, monensin sodiu, narasin, salinomicin sodiu şi semduramicin sodiu

publicat in Jurnalul Oficial 150L din 2010

Regulamentul 517/15-iun-2010 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea preţului de intrare pentru anumite fructe şi legume

publicat in Jurnalul Oficial 150L din 2010

Regulamentul 518/15-iun-2010 de stabilire a taxelor la import în sectorul cerealelor aplicabile de la 16 iunie 2010

publicat in Jurnalul Oficial 150L din 2010

Decizia 2010/333/UE/14-iun-2010 de modificare a Deciziei 2004/211/CE în ceea ce priveşte rubricile referitoare la Bahrain şi la Brazilia din lista ţărilor terţe şi a părţilor acestora din care sunt autorizate importuri în Uniunea Europeană de ecvidee vii şi de material seminal, de ovule şi de embrioni din specia ecvine

publicat in Jurnalul Oficial 150L din 2010