Rasfoire documente

Regulamentul 46/19-ian-2010 de derogare de la Regulamentul (CEE) nr. 3149/92 în ceea ce priveşte perioada de îndeplinire în România a planului de distribuţie a produselor alimentare pentru persoanele cele mai defavorizate din Uniune pe anul 2009

publicat in Jurnalul Oficial 14L din 2010

Decizia 2010/32/CE/30-nov-2009 de modificare a Deciziei Comitetului executiv instituit prin Convenţia Schengen din 1990 de modificare a Regulamentului financiar cu privire la costurile de instalare şi funcţionare ale funcţiei de suport tehnic a Sistemului de Informaţii Schengen (C.SIS)

publicat in Jurnalul Oficial 14L din 2010

Regulamentul 47/19-ian-2010 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1173/2009 în ceea ce priveşte centrele de intervenţie pentru grâu dur şi orez din România

publicat in Jurnalul Oficial 14L din 2010

Regulamentul 48/19-ian-2010 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea preţului de intrare pentru anumite fructe şi legume

publicat in Jurnalul Oficial 14L din 2010

Regulamentul 49/19-ian-2010 privind eliberarea licenţelor de import pentru conservele de ciuperci în 2010

publicat in Jurnalul Oficial 14L din 2010

Decizia 2010/31/UE/18-ian-2010 de numire a trei membri belgieni şi a doi supleanţi belgieni în cadrul Comitetului Regiunilor

publicat in Jurnalul Oficial 14L din 2010

Decizia 2010/33/CE, Euratom/30-nov-2009 de numire a unui avocat general la Curtea de Justiţie a Comunităţilor Europene

publicat in Jurnalul Oficial 14L din 2010