Rasfoire documente

Decizia 2/19-mar-2010 de numire a directorului Centrului tehnic pentru cooperare agricolă şi rurală (CTA)

publicat in Jurnalul Oficial 145L din 2010

Decizia 2010/320/UE/10-mai-2010 adresată Greciei în vederea consolidării şi a aprofundării supravegherii fiscale şi de notificare a Greciei să ia măsuri de reducere a deficitului considerate necesare pentru remedierea situaţiei de deficit excesiv

publicat in Jurnalul Oficial 145L din 2010

Decizia 2010/319/UE/22-mar-2010 privind semnarea, în numele Uniunii Europene, a unui protocol la Acordul euro-mediteraneean de instituire a unei asocieri între Comunităţile Europene şi statele membre ale acestora, pe de o parte, şi Statul Israel, pe de altă parte, referitor la evaluarea conformităţii şi acceptarea produselor industriale (ECA)

publicat in Jurnalul Oficial 145L din 2010

Decizia 2010/322/PESC/08-iun-2010 de modificare şi de prelungire a Acţiunii comune 2008/124/PESC privind misiunea Uniunii Europene de sprijinire a supremaţiei legii în Kosovo (1) EULEX KOSOVO

publicat in Jurnalul Oficial 145L din 2010

Decizia 2010/323/UE/10-iun-2010 de acordare a unei derogări de la aplicarea Regulamentului (CE) nr. 1165/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului privind statisticile referitoare la efectivele de animale şi la carne în ceea ce priveşte Bulgaria şi Germania

publicat in Jurnalul Oficial 145L din 2010

Regulamentul 501/10-iun-2010 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea preţului de intrare pentru anumite fructe şi legume

publicat in Jurnalul Oficial 145L din 2010

Regulamentul 502/10-iun-2010 de modificare a preţurilor reprezentative şi a valorilor taxelor suplimentare de import pentru anumite produse din sectorul zahărului, stabilite prin Regulamentul (CE) nr. 877/2009 pentru anul de comercializare 2009/10

publicat in Jurnalul Oficial 145L din 2010

Decizia 2010/321/UE/07-iun-2010 de autorizare a ratificării de către statele membre, în interesul Uniunii Europene, a Convenţiei privind munca în domeniul pescuitului, din 2007, a Organizaţiei Internaţionale a Muncii (Convenţia 188)

publicat in Jurnalul Oficial 145L din 2010

Decizia 3/19-mai-2010 de numire a directorului Centrului pentru Dezvoltarea Întreprinderii (CDI)

publicat in Jurnalul Oficial 145L din 2010

Decizia 4/19-mai-2010 de numire a directorului adjunct al Centrului pentru Dezvoltarea Întreprinderii (CDI)

publicat in Jurnalul Oficial 145L din 2010