Rasfoire documente

Informare din 08-iun-2010 privind data intrării în vigoare a Convenţiei privind competenţa judiciară, recunoaşterea şi executarea hotărârilor în materie civilă şi comercială, semnată la Lugano la 30 octombrie 2007

publicat in Jurnalul Oficial 140L din 2010

Decizia 2010/313/UE/07-iun-2010 de autorizare a efectuării de controale fizice în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 669/2009 în incintele aprobate ale unor operatori economici din sectorul hranei pentru animale şi din sectorul alimentar din Cipru

publicat in Jurnalul Oficial 140L din 2010

Regulamentul 492/03-iun-2010 de instituire a unei taxe antidumping definitive la importurile de aclamat de sodiu originar din Republica Populară Chineză şi din Indonezia în urma unei reexaminări efectuate în perspectiva expirării măsurilor în conformitate cu articolul 11 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 1225/2009

publicat in Jurnalul Oficial 140L din 2010

Regulamentul 493/07-iun-2010 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 234/2004 de impunere a unor măsuri restrictive împotriva Liberiei

publicat in Jurnalul Oficial 140L din 2010

Regulamentul 494/25-mai-2010 de modificare a anexei I la Regulamentul (CEE) nr. 2658/87 al Consiliului privind Nomenclatura tarifară şi statistică şi Tariful vamal comun

publicat in Jurnalul Oficial 140L din 2010

Regulamentul 495/07-iun-2010 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea preţului de intrare pentru anumite fructe şi legume

publicat in Jurnalul Oficial 140L din 2010

Regulamentul 496/07-iun-2010 de modificare a preţurilor reprezentative şi a valorilor taxelor suplimentare de import pentru anumite produse din sectorul zahărului, stabilite prin Regulamentul (CE) nr. 877/2009 pentru anul de comercializare 2009/10

publicat in Jurnalul Oficial 140L din 2010

Decizia 2010/310/UE/03-iun-2010 numire a unui membru polonez în cadrul Comitetului Regiunilor

publicat in Jurnalul Oficial 140L din 2010

Decizia 2010/311/UE/03-iun-2010 de numire a şase membri italieni şi a patru supleanţi italieni în cadrul Comitetului Regiunilor

publicat in Jurnalul Oficial 140L din 2010

Decizia 2010/312/UE/03-iun-2010 de numire a trei supleanţi danezi în cadrul Comitetului Regiunilor

publicat in Jurnalul Oficial 140L din 2010