Rasfoire documente

Regulamentul 56/21-ian-2010 de interzicere a pescuitului de vulpi şi pisici-de-mare în zona ICES IV şi în apele comunitare din zona IIa de către navele care arborează pavilionul Ţărilor de Jos

publicat in Jurnalul Oficial 17L din 2010

Regulamentul 58/21-ian-2010 de neacordare a restituirii pentru laptele praf degresat în cadrul procedurilor de ofertare prevăzute de Regulamentul (CE) nr. 619/2008

publicat in Jurnalul Oficial 17L din 2010

Regulamentul 65/21-ian-2010 de stabilire a preţurilor reprezentative în sectorul cărnii de pasăre şi în cel al ouălor şi pentru ovalbumină şi de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1484/95

publicat in Jurnalul Oficial 17L din 2010

Decizia 2010/37/CE/27-nov-2009 privind Anul European al Activităţilor de Voluntariat care Promovează Cetăţenia Activă (2011)

publicat in Jurnalul Oficial 17L din 2010

Regulamentul 63/21-ian-2010 de stabilire a restituirilor la export în sectorul cărnii de pasăre

publicat in Jurnalul Oficial 17L din 2010

Regulamentul 59/21-ian-2010 de stabilire a restituirilor la export în sectorul ouălor

publicat in Jurnalul Oficial 17L din 2010

Regulamentul 57/21-ian-2010 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea preţului de intrare pentru anumite fructe şi legume

publicat in Jurnalul Oficial 17L din 2010

Regulamentul 54/19-ian-2010 de instituire a unei taxe antidumping definitive la importurile de etanolamine originare din Statele Unite ale Americii

publicat in Jurnalul Oficial 17L din 2010

Regulamentul 55/21-ian-2010 de interzicere a pescuitului de merlan în zona ICES IV şi în apele comunitare din zona IIa de către navele care arborează pavilionul Belgiei

publicat in Jurnalul Oficial 17L din 2010

Regulamentul 60/21-ian-2010 de stabilire a ratelor de restituire aplicabile ouălor şi gălbenuşurilor de ou exportate sub formă de mărfuri care nu sunt incluse în anexa I la tratat

publicat in Jurnalul Oficial 17L din 2010

Regulamentul 61/21-ian-2010 de neacordare a restituirii la export pentru unt în cadrul licitaţiei permanente prevăzute de Regulamentul (CE) nr. 619/2008

publicat in Jurnalul Oficial 17L din 2010

Regulamentul 62/21-ian-2010 de stabilire a restituirilor la export în sectorul cărnii de vită şi mânzat

publicat in Jurnalul Oficial 17L din 2010

Regulamentul 64/21-ian-2010 de stabilire a restituirilor la export în sectorul cărnii de porc

publicat in Jurnalul Oficial 17L din 2010

Decizia 2010/38/CE/21-oct-2008 privind ajutorul de stat C 20/08 (fost N 62/08) pe care Italia intenţionează să îl pună în aplicare prin modificarea schemei N 59/04 privind un mecanism temporar de protecţie a sectorului construcţiilor navale

publicat in Jurnalul Oficial 17L din 2010