Rasfoire documente

Directiva 2010/34/UE/31-mai-2010 de modificare a anexei I la Directiva 91/414/CEE a Consiliului în ceea ce priveşte extinderea domeniului de utilizare a substanţei active penconazol

publicat in Jurnalul Oficial 134L din 2010

Regulamentul 471/31-mai-2010 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1235/2008 în ceea ce priveşte lista ţărilor terţe din care trebuie să fie originare anumite produse agricole obţinute prin metode de producţie ecologică pentru a putea fi comercializate în Uniune

publicat in Jurnalul Oficial 134L din 2010

Regulamentul 472/31-mai-2010 de instituire a unei taxe antidumping provizorii la importurile anumitor tipuri de polietilen tereftalat originare din Iran şi Emiratele Arabe Unite

publicat in Jurnalul Oficial 134L din 2010

Regulamentul 473/31-mai-2010 de instituire a unei taxe compensatorii provizorii privind importurile de anumite tipuri de polietilen tereftalat originare din Iran, Pakistan şi Emiratele Arabe Unite

publicat in Jurnalul Oficial 134L din 2010

Regulamentul 474/31-mai-2010 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea preţului de intrare pentru anumite fructe şi legume

publicat in Jurnalul Oficial 134L din 2010

Regulamentul 475/31-mai-2010 de modificare a preţurilor reprezentative şi a valorilor taxelor suplimentare de import pentru anumite produse din sectorul zahărului, stabilite prin Regulamentul (CE) nr. 877/2009 pentru anul de comercializare 2009/10

publicat in Jurnalul Oficial 134L din 2010

Regulamentul 476/31-mai-2010 de stabilire a taxelor la import în sectorul cerealelor aplicabile de la 1 iunie 2010

publicat in Jurnalul Oficial 134L din 2010

Directiva 2010/32/UE/10-mai-2010 de punere în aplicare a Acordului-cadru privind prevenirea rănilor provocate de obiecte ascuţite în sectorul spitalicesc şi în cel al asistenţei medicale, încheiat între HOSPEEM şi EPSU

publicat in Jurnalul Oficial 134L din 2010

Decizia 2010/305/UE/26-apr-2010 de numire a unui membru austriac în cadrul Comitetului Economic şi Social European

publicat in Jurnalul Oficial 134L din 2010