Rasfoire documente

Regulamentul 42/15-ian-2010 privind clasificarea anumitor mărfuri în Nomenclatura combinată

publicat in Jurnalul Oficial 12L din 2010

Decizia 2010/29/UE/18-ian-2010 de numire a unor membri şi a unor supleanţi în cadrul Comitetului Regiunilor pentru perioada 26 ianuarie 2010-25 ianuarie 2015

publicat in Jurnalul Oficial 12L din 2010

Regulamentul 41/18-ian-2010 de corectare a versiunilor în limbile franceză, letonă şi poloneză ale Regulamentului (CE) nr. 546/2003 privind anumite comunicări de date referitoare la aplicarea Regulamentelor (CEE) nr. 2771/75, (CEE) nr. 2777/75 şi (CEE) nr. 2783/75 ale Consiliului în sectorul ouălor şi păsărilor de curte

publicat in Jurnalul Oficial 12L din 2010

Regulamentul 43/18-ian-2010 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea preţului de intrare pentru anumite fructe şi legume

publicat in Jurnalul Oficial 12L din 2010

Regulamentul 44/18-ian-2010 privind eliberarea de licenţe de import pentru cererile depuse în cursul primelor şapte zile ale lunii ianuarie 2010 în cadrul contingentelor tarifare deschise de Regulamentul (CE) nr. 616/2007 pentru carnea de pasăre

publicat in Jurnalul Oficial 12L din 2010

Regulamentul 45/18-ian-2010 de modificare a Regulamentului (UE) nr. 39/2010 de stabilire a taxelor de import în sectorul cerealelor începând cu 16 ianuarie 2010

publicat in Jurnalul Oficial 12L din 2010

Decizia 2010/30/UE/09-dec-2009 de modificare a listei substanţelor vegetale, a preparatelor din plante şi a combinaţiilor acestora în vederea utilizării în medicamentele din plante medicinale cu utilizare tradiţională

publicat in Jurnalul Oficial 12L din 2010