Rasfoire documente

Regulamentul 462/27-mai-2010 privind deschiderea, pentru anul contingentar 2010, a unei proceduri de licitaţie pentru reducerea taxei la import în Spania pentru porumbul provenind din ţări terţe

publicat in Jurnalul Oficial 129L din 2010

Decizia 458/2010/UE/19-mai-2010 de modificare a Deciziei nr. 573/2007/CE de instituire a Fondului european pentru refugiaţi pentru perioada 2008-2013 privind încetarea finanţării anumitor acţiuni comunitare şi modificarea limitei de finanţare a acestora

publicat in Jurnalul Oficial 129L din 2010

Regulamentul 465/27-mai-2010 privind clasificarea anumitor mărfuri în Nomenclatura combinată

publicat in Jurnalul Oficial 129L din 2010

Regulamentul 459/27-mai-2010 de modificare a anexelor II, III şi IV la Regulamentul (CE) nr. 396/2005 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte conţinuturile maxime de reziduuri pentru anumite pesticide din sau de pe anumite produse

publicat in Jurnalul Oficial 129L din 2010

Regulamentul 460/27-mai-2010 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1580/2007 în ceea ce priveşte nivelurile de declanşare a taxelor suplimentare pentru tomate, caise, lămâi, prune, piersici, inclusiv piersici fără puf şi nectarine, pere şi struguri de masă

publicat in Jurnalul Oficial 129L din 2010

Regulamentul 461/27-mai-2010 privind aplicarea articolului 101 alineatul (3) din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene categoriilor de acorduri verticale şi practici concertate în sectorul autovehiculelor

publicat in Jurnalul Oficial 129L din 2010

Regulamentul 463/27-mai-2010 privind deschiderea, pentru anul contingentar 2010, a unei proceduri de licitaţie pentru reducerea taxei la import în Portugalia pentru porumbul provenind din ţări terfe

publicat in Jurnalul Oficial 129L din 2010

Regulamentul 464/27-mai-2010 privind deschiderea, pentru anul contingentar 2010, a unei proceduri de licitaţie pentru reducerea taxei la import în Spania pentru sorgul provenind din ţări terfe

publicat in Jurnalul Oficial 129L din 2010

Regulamentul 466/27-mai-2010 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea preţului de intrare pentru anumite fructe şi legume

publicat in Jurnalul Oficial 129L din 2010

Decizia 2010/302/UE/10-mai-2010 privind încheierea unui Memorandum de cooperare între Organizaţia Aviaţiei Civile Internaţionale şi Comunitatea Europeană privind controalele/inspecţiile în materie de securitate şi aspectele conexe acestora

publicat in Jurnalul Oficial 129L din 2010

Decizia 2010/303/UE/25-mai-2010 de numire a unui membru danez în cadrul Comitetului Regiunilor

publicat in Jurnalul Oficial 129L din 2010