Rasfoire documente

Regulamentul 450/21-mai-2010 de modificare pentru a 128-a oară a Regulamentului (CE) nr. 881/2002 al Consiliului de instituire a unor măsuri restrictive specifice împotriva anumitor persoane şi entităţi care au legătură cu Osama ben Laden, cu reţeaua Al-Qaida şi cu talibanii

publicat in Jurnalul Oficial 127L din 2010

Decizia EUSEC/1/2010/18-mai-2010 privind instituirea Comitetului contribuitorilor pentru Misiunea de consiliere şi de asistenţă a Uniunii Europene în domeniul reformei din sectorul de securitate în Republica Democratică Congo (EUSEC RD Congo)

publicat in Jurnalul Oficial 127L din 2010

Decizia 2010/298/PESC/25-mai-2010 de modificare şi de prelungire a Acţiunii comune 2008/112/PESC privind misiunea Uniunii Europene în sprijinul reformei sectorului de securitate din Republica Guineea-Bissau (EU SSR GUINEA-BISSAU)

publicat in Jurnalul Oficial 127L din 2010

Decizia 2010/299/UE/21-mai-2010 de abrogare a Deciziei 2002/627/CE de instituire a Grupului entităţilor europene de reglementare în domeniul reţelelor şi serviciilor de comunicaţii electronice

publicat in Jurnalul Oficial 127L din 2010

Regulamentul 449/25-mai-2010 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 747/2001 al Consiliului în ceea ce priveşte contingentele tarifare ale Uniunii pentru anumite produse agricole şi produse agricole transformate provenind din Egipt şi de abrogare a Regulamentelor (CE) nr. 2276/2003, (CE) nr. 955/2005, (CE) nr. 1002/2007 şi (CE) nr. 1455/2007

publicat in Jurnalul Oficial 127L din 2010

Regulamentul 451/25-mai-2010 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea preţului de intrare pentru anumite fructe şi legume

publicat in Jurnalul Oficial 127L din 2010

Regulamentul 452/25-mai-2010 de modificare a preţurilor reprezentative şi a valorilor taxelor suplimentare de import pentru anumite produse din sectorul zahărului, stabilite prin Regulamentul (CE) nr. 877/2009 pentru anul de comercializare 2009/10

publicat in Jurnalul Oficial 127L din 2010

Decizia 2010/300/UE/25-mai-2010 de modificare a Deciziei 2001/672/CE în ceea ce priveşte perioadele deplasării bovinelor către locurile de păşunat pe timp de vară [notificată cu numărul C(2010) 3188]

publicat in Jurnalul Oficial 127L din 2010