Rasfoire documente

Regulamentul 443/21-mai-2010 de înregistrare a unei denumiri în Registrul denumirilor de origine protejate şi al indicaţiilor geografice protejate [Piave (DOP)]

publicat in Jurnalul Oficial 126L din 2010

Regulamentul 448/21-mai-2010 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea preţului de intrare pentru anumite fructe şi legume

publicat in Jurnalul Oficial 126L din 2010

Decizia 2010/296/UE/21-mai-2010 de instituire a registrului produselor biocide

publicat in Jurnalul Oficial 126L din 2010

Regulamentul 440/21-mai-2010 privind taxele plătite Agenţiei Europene pentru Produse Chimice în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului privind clasificarea, etichetarea şi ambalarea substanţelor şi a amestecurilor

publicat in Jurnalul Oficial 126L din 2010

Regulamentul 445/21-mai-2010 privind repartizarea între ''livrări'' şi ''vânzări directe'' a cotelor naţionale de lapte stabilite pentru perioada 2009-2010 în anexa IX la Regulamentul (CE) nr. 1234/2007 al Consiliului

publicat in Jurnalul Oficial 126L din 2010

Decizia 2010/294/UE/10-mai-2010 privind evenimentul ''Capitala europeană a culturii'' pentru anul 2014

publicat in Jurnalul Oficial 126L din 2010

Decizia 2010/295/PESC/21-mai-2010 a COMITETULUI POLITIC ŞI DE SECURITATE EUBAM Rafah/1/2010 de prelungire a mandatului şefului misiunii pentru Misiunea de asistenţă la frontieră a Uniunii Europene pentru punctul de trecere Rafah

publicat in Jurnalul Oficial 126L din 2010

Regulamentul 446/21-mai-2010 de deschidere a vânzărilor de unt prin procedură de licitaţie

publicat in Jurnalul Oficial 126L din 2010

Regulamentul 441/21-mai-2010 de înregistrare a unei denumiri în Registrul denumirilor de origine protejate şi al indicaţiilor geografice protejate [Canestrato di Moliterno (IGP)]

publicat in Jurnalul Oficial 126L din 2010

Regulamentul 442/21-mai-2010 de înregistrare a unei denumiri în Registrul denumirilor de origine protejate şi al indicaţiilor geografice protejate [Aglio di Voghiera (DOP)]

publicat in Jurnalul Oficial 126L din 2010

Regulamentul 444/21-mai-2010 de înregistrare a unei denumiri în Registrul denumirilor de origine protejate şi al indicaţiilor geografice protejate [Pemento da Arnoia (IGP)]

publicat in Jurnalul Oficial 126L din 2010

Regulamentul 447/21-mai-2010 de deschidere a vânzărilor de lapte praf degresat prin procedură de licitaţie

publicat in Jurnalul Oficial 126L din 2010

Directiva 2010/33/UE/21-mai-2010 de rectificare a versiunii în limba spaniolă a Directivei 2001/112/CE a Consiliului privind sucurile de fructe şi anumite produse similare destinate consumului uman

publicat in Jurnalul Oficial 126L din 2010