Rasfoire documente

Decizia 2010/289/UE/02-dec-2009 privind existenţa unui deficit excesiv în Slovenia

publicat in Jurnalul Oficial 125L din 2010

Decizia 2010/288/UE/02-dec-2009 privind existenţa unui deficit excesiv în Portugalia

publicat in Jurnalul Oficial 125L din 2010

Decizia 2010/282/UE/02-dec-2009 privind existenţa unui deficit excesiv în Austria

publicat in Jurnalul Oficial 125L din 2010

Decizia 2010/286/UE/02-dec-2009 privind existenţa unui deficit excesiv în Italia

publicat in Jurnalul Oficial 125L din 2010

Decizia 2010/287/UE/02-dec-2009 privind existenţa unui deficit excesiv în Ţările de Jos

publicat in Jurnalul Oficial 125L din 2010

Regulamentul 428/20-mai-2010 de punere în aplicare a articolului 14 din Directiva 2009/16/CE a Parlamentului European şi a Consiliului privind inspecţiile extinse ale navelor

publicat in Jurnalul Oficial 125L din 2010

Regulamentul 434/20-mai-2010 de neacordare a restituirii pentru laptele praf degresat în cadrul procedurilor de ofertare prevăzute de Regulamentul (CE) nr. 619/2008

publicat in Jurnalul Oficial 125L din 2010

Regulamentul 435/20-mai-2010 de neacordare a restituirii pentru laptele praf degresat în cadrul procedurilor de ofertare prevăzute de Regulamentul (CE) nr. 619/2008

publicat in Jurnalul Oficial 125L din 2010

Regulamentul 436/20-mai-2010 de stabilire a preţurilor reprezentative în sectorul cărnii de pasăre şi în cel al ouălor şi pentru ovalbumină şi de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1484/95

publicat in Jurnalul Oficial 125L din 2010

Decizia 2010/293/UE/20-mai-2010 privind încheierea unui acord de punere în aplicare între Comisia Europeană şi Guvernul Statelor Unite ale Americii pentru activităţi de cooperare în domeniul cercetării în materie de securitate internă/civilă

publicat in Jurnalul Oficial 125L din 2010

Acord din 20-mai-2010 DE PUNERE ÎN APLICARE între Comisia Europeană şi Guvernul Statelor Unite ale Americii pentru activităţi de cooperare în domeniul cercetării în materie de securitate internă/civilă

publicat in Jurnalul Oficial 125L din 2010

Amendament din 01-oct-2009 la Convenţia vamală privind transportul internaţional de mărfuri sub acoperirea carnetelor TIR (Convenţia TIR) din 14 noiembrie 1975 (1)

publicat in Jurnalul Oficial 125L din 2010

Decizia 2010/290/UE/02-dec-2009 privind existenţa unui deficit excesiv în Slovacia

publicat in Jurnalul Oficial 125L din 2010

Decizia 2010/284/UE/02-dec-2009 privind existenţa unui deficit excesiv în Republica Cehă

publicat in Jurnalul Oficial 125L din 2010

Regulamentul 430/20-mai-2010 de modificare a Regulamentului (CEE) nr. 2454/93 de stabilire a unor dispoziţii de aplicare a Regulamentului (CEE) nr. 2913/92 al Consiliului de instituire a Codului vamal comunitar

publicat in Jurnalul Oficial 125L din 2010

Decizia 2010/291/UE/02-dec-2009 pentru a stabili dacă Grecia a întreprins acţiuni eficiente drept răspuns la recomandarea Consiliului din 27 aprilie 2009

publicat in Jurnalul Oficial 125L din 2010

Regulamentul 429/20-mai-2010 de înregistrare a unei denumiri în Registrul denumirilor de origine protejate şi al indicaţiilor geografice protejate [Pemento de Oimbra (IGP)]

publicat in Jurnalul Oficial 125L din 2010

Regulamentul 431/20-mai-2010 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea preţului de intrare pentru anumite fructe şi legume

publicat in Jurnalul Oficial 125L din 2010

Regulamentul 432/20-mai-2010 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea preţului de intrare pentru anumite fructe şi legume

publicat in Jurnalul Oficial 125L din 2010

Regulamentul 433/20-mai-2010 de neacordare a restituirii la export pentru unt în cadrul licitaţiei permanente prevăzute de Regulamentul (CE) nr. 619/2008

publicat in Jurnalul Oficial 125L din 2010

Decizia 2010/283/UE/02-dec-2009 privind existenţa unui deficit excesiv în Belgia

publicat in Jurnalul Oficial 125L din 2010

Decizia 2010/285/UE/02-dec-2009 privind existenţa unui deficit excesiv în Germania

publicat in Jurnalul Oficial 125L din 2010

Decizia EUPOL AFGANISTAN/1/2010/18-mai-2010 privind numirea şefului interimar al Misiunii EUPOL Afganistan

publicat in Jurnalul Oficial 125L din 2010