Rasfoire documente

Regulamentul 421/17-mai-2010 de modificare a Regulamentului (UE) nr. 53/2010 în ceea ce priveşte limitele de captură pentru capelin în apele Groenlandei

publicat in Jurnalul Oficial 121L din 2010

Decizia 2010/276/UE/10-mai-2010 de modificare a anexelor I şi II la Decizia 2009/861/CE privind măsuri tranzitorii în temeiul Regulamentului (CE) nr. 853/2004 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte prelucrarea laptelui crud care nu respectă cerinţele în anumite unităţi de prelucrare a laptelui din Bulgaria

publicat in Jurnalul Oficial 121L din 2010

Regulamentul 422/17-mai-2010 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea preţului de intrare pentru anumite fructe şi legume

publicat in Jurnalul Oficial 121L din 2010

Regulamentul 423/17-mai-2010 de modificare a preţurilor reprezentative şi a valorilor taxelor suplimentare de import pentru anumite produse din sectorul zahărului, stabilite prin Regulamentul (CE) nr. 877/2009 pentru anul de comercializare 2009/10

publicat in Jurnalul Oficial 121L din 2010

Regulamentul 424/17-mai-2010 de modificare a Regulamentului (UE) nr. 419/2010 de stabilire a taxelor de import în sectorul cerealelor începând cu 16 mai 2010

publicat in Jurnalul Oficial 121L din 2010

Decizia 2010/277/UE/12-mai-2010 de modificare a Deciziei 2009/821/CE în ceea ce priveşte lista punctelor de control la frontieră şi lista unităţilor veterinare din Traces

publicat in Jurnalul Oficial 121L din 2010