Rasfoire documente

Regulamentul 413/12-mai-2010 de modificare a anexelor III, IV şi V la Regulamentul (CE) nr. 1013/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului privind transferurile de deşeuri, în vederea luării în considerare a modificărilor adoptate prin Decizia Consiliului OCDE C(2008) 156

publicat in Jurnalul Oficial 119L din 2010

Decizia 2010/274/PESC/12-mai-2010 de modificare şi de prelungire a Acţiunii comune 2005/889/PESC privind instituirea Misiunii de Asistenţă la Frontieră a Uniunii Europene pentru punctul de trecere Rafah (EU BAM Rafah)

publicat in Jurnalul Oficial 119L din 2010

Decizia BCE/2010/4/10-mai-2010 privind administrarea împrumuturilor bilaterale cumulate acordate Republicii Elene şi de modificare a Deciziei BCE/2007/7

publicat in Jurnalul Oficial 119L din 2010

Regulamentul 418/12-mai-2010 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea preţului de intrare pentru anumite fructe şi legume

publicat in Jurnalul Oficial 119L din 2010

Regulamentul 414/12-mai-2010 de înregistrare a unei denumiri în Registrul denumirilor de origine protejate şi al indicaţiilor geografice protejate [Nieheimer Kase (IGP)]

publicat in Jurnalul Oficial 119L din 2010

Regulamentul 415/12-mai-2010 de înregistrare a unei denumiri în Registrul denumirilor de origine protejate şi al indicaţiilor geografice protejate [Tettnanger Hopfen (IGP)]

publicat in Jurnalul Oficial 119L din 2010

Regulamentul 416/12-mai-2010 de modificare a anexelor I, II şi III la Regulamentul (CE) nr. 44/2001 al Consiliului privind competenţa judiciară, recunoaşterea şi executarea hotărârilor în materie civilă şi comercială

publicat in Jurnalul Oficial 119L din 2010

Regulamentul 417/12-mai-2010 de modificare pentru a 127-a oară a Regulamentului (CE) nr. 881/2002 al Consiliului de instituire a anumitor măsuri restrictive specifice împotriva anumitor persoane şi entităţi care au legătură cu Osama ben Laden, cu reţeaua Al-Qaida şi cu talibanii

publicat in Jurnalul Oficial 119L din 2010

Regulamentul 419/12-mai-2010 de stabilire a taxelor la import în sectorul cerealelor aplicabile de la 16 mai 2010

publicat in Jurnalul Oficial 119L din 2010

Regulamentul 420/12-mai-2010 de stabilire a reducerii maxime a taxei la importul de porumb în cadrul licitaţiei prevăzute de Regulamentul (CE) nr. 677/2009

publicat in Jurnalul Oficial 119L din 2010