Rasfoire documente

Regulamentul 407/11-mai-2010 de instituire a unui mecanism european de stabilizare financiară

publicat in Jurnalul Oficial 118L din 2010

Decizia 2010/270/UE/06-mai-2010 de modificare a părţilor 1 şi 2 din anexa E la Directiva 92/65/CEE a Consiliului în ceea ce priveşte modelele de certificate de sănătate pentru animalele care provin din exploataţii şi pentru albine şi bondari

publicat in Jurnalul Oficial 118L din 2010

Orientarea BCE/2010/2/21-apr-2010 privind TARGET2-Securities

publicat in Jurnalul Oficial 118L din 2010

Regulamentul 408/11-mai-2010 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 194/2008 al Consiliului de reînnoire şi de întărire a măsurilor restrictive instituite împotriva Birmaniei/Myanmar

publicat in Jurnalul Oficial 118L din 2010

Regulamentul 409/11-mai-2010 de înregistrare a unei denumiri în Registrul denumirilor de origine protejate şi al indicaţiilor geografice protejate [Castana de Galicia (IGP)]

publicat in Jurnalul Oficial 118L din 2010

Regulamentul 410/11-mai-2010 de înregistrare a unei denumiri în Registrul denumirilor de origine protejate şi al indicaţiilor geografice protejate (Exeretiko partheno eleolado Selino Kritis) (DOP)]

publicat in Jurnalul Oficial 118L din 2010

Regulamentul 411/10-mai-2010 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 194/2008 al Consiliului de reînnoire şi de întărire a măsurilor restrictive instituite împotriva Birmamei/Myanmar

publicat in Jurnalul Oficial 118L din 2010

Regulamentul 412/11-mai-2010 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea preţului de intrare pentru anumite fructe şi legume

publicat in Jurnalul Oficial 118L din 2010

Decizia 2010/269/UE/09-mar-2010 privind ajutorul acordat întreprinderii Farm Dairy (C 45/08)

publicat in Jurnalul Oficial 118L din 2010

Decizia 2010/271/UE/11-mai-2010 de modificare a anexei II la Decizia 2008/185/CE în ceea ce priveşte includerea Irlandei pe lista regiunilor în care se aplică un program naţional aprobat de combatere a bolii Aujeszky

publicat in Jurnalul Oficial 118L din 2010

Decizia 2010/273/CE/24-mar-2009 privind ajutorul de stat C 47/05 (ex NN 86/05) pus în aplicare de Grecia în favoarea Hellenic Vehicle Industry SA (ELVO)

publicat in Jurnalul Oficial 118L din 2010