Rasfoire documente

Decizia 2010/267/UE/06-mai-2010 privind condiţiile tehnice armonizate de utilizare a benzii de frecvenţe 790-862 MHz pentru sistemele terestre capabile să furnizeze servicii de comunicaţii electronice în Uniunea Europeană

publicat in Jurnalul Oficial 117L din 2010

Decizia BCE/2010/3/06-mai-2010 privind măsurile cu caracter temporar referitoare la eligibilitatea titlurilor de creanţă tranzacţionabile emise sau garantate de guvernul elen

publicat in Jurnalul Oficial 117L din 2010

Regulamentul 400/26-apr-2010 de extindere a taxei antidumping definitive instituite prin Regulamentul (CE) nr. 1858/2005 privind importurile de cabluri şi parâme din oţel originare, printre altele, din Republica Populară Chineză la importurile de cabluri şi parâme din oţel expediate din Republica Coreea, indiferent dacă produsul este sau nu declarat ca provenind din Republica Coreea, şi de închidere a anchetei privind importurile expediate din Malaysia

publicat in Jurnalul Oficial 117L din 2010

Regulamentul 401/07-mai-2010 de modificare şi corectare a Regulamentului (CE) nr. 607/2009 de stabilire a unor norme de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 479/2008 al Consiliului în ceea ce priveşte denumirile de origine protejate şi indicaţiile geografice protejate, menţiunile tradiţionale, etichetarea şi prezentarea anumitor produse vitivinicole

publicat in Jurnalul Oficial 117L din 2010

Regulamentul 402/10-mai-2010 de înregistrare a unei denumiri în Registrul denumirilor de origine protejate şi al indicaţiilor geografice protejate [Pintadeau de la Drame (IGP)]

publicat in Jurnalul Oficial 117L din 2010

Regulamentul 403/10-mai-2010 de înregistrare a unei denumiri în Registrul denumirilor de origine protejate şi al indicaţiilor geografice protejate [Tarta de Santiago (IGP)]

publicat in Jurnalul Oficial 117L din 2010

Regulamentul 404/10-mai-2010 de instituire a unei taxe antidumping provizorii la importurile de anumite roţi din aluminiu originare din Republica Populară Chineză

publicat in Jurnalul Oficial 117L din 2010

Regulamentul 405/10-mai-2010 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea preţului de intrare pentru anumite fructe şi legume

publicat in Jurnalul Oficial 117L din 2010

Decizia 2010/266/UE/30-apr-2010 de modificare a Deciziilor 92/260/CEE, 93/195/CEE, 93/197/CEE şi 2004/211/CE cu privire la importul de cai înregistraţi provenind din anumite părţi ale Chinei şi de adaptare a anumitor denumiri de ţări terţe

publicat in Jurnalul Oficial 117L din 2010