Rasfoire documente

Decizia 2010/264/UE/04-mai-2010 cu privire la cererea de autorizare prezentată de Bulgaria referitoare la adoptarea de măsuri de protecţie privind derogarea de la obligaţiile în temeiul Directivei 2001/80/CE a Parlamentului European şi a Consiliului privind limitarea emisiilor în atmosferă a anumitor poluanţi provenind de la instalaţii de ardere de dimensiuni mari

publicat in Jurnalul Oficial 113L din 2010

Regulamentul 382/05-mai-2010 de refuzare a autorizării anumitor menţiuni de sănătate înscrise pe produsele alimentare, altele decât cele care se referă la reducerea riscului de îmbolnăvire şi la dezvoltarea şi sănătatea copiilor

publicat in Jurnalul Oficial 113L din 2010

Regulamentul 383/05-mai-2010 de refuzare a autorizării unei menţiuni de sănătate înscrise pe produsele alimentare, alta decât cele care se referă la reducerea riscului de îmbolnăvire şi la dezvoltarea şi sănătatea copiilor

publicat in Jurnalul Oficial 113L din 2010

Regulamentul 384/05-mai-2010 privind autorizarea şi refuzul autorizării anumitor menţiuni de sănătate atribuite produselor alimentare şi referitoare la reducerea riscului de îmbolnăvire şi la dezvoltarea şi sănătatea copiilor

publicat in Jurnalul Oficial 113L din 2010

Regulamentul 385/05-mai-2010 de corectare a Regulamentului (CE) nr. 1831/96 privind deschiderea şi modul de gestionare a contingentelor tarifare comunitare obligatorii prin Acordul GATT la anumite fructe şi legume şi produse transformate pe bază de fructe şi legume începând cu anul 1996

publicat in Jurnalul Oficial 113L din 2010

Regulamentul 386/05-mai-2010 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea preţului de intrare pentru anumite fructe şi legume

publicat in Jurnalul Oficial 113L din 2010

Decizia 2010/263/UE/30-apr-2010 privind închiderea conturilor agenţiilor de plăţi din statele membre referitor la cheltuielile finanţate de Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR) pentru exerciţiul financiar 2009

publicat in Jurnalul Oficial 113L din 2010

Rectificare din 06-mai-2010 la Directiva 2010/17/UE a Comisiei din 9 martie 2010 de modificare a Directivei 91/414/CEE a Consiliului în vederea includerii malationului ca substanţă activă

publicat in Jurnalul Oficial 113L din 2010