Rasfoire documente

Decizia 2010/261/UE/04-mai-2010 privind planul de securitate pentru SIS II central şi infrastructura de comunicaţii

publicat in Jurnalul Oficial 112L din 2010

Decizia 2010/256/UE/30-apr-2010 de modificare a Deciziei 92/216/CEE privind publicarea listei autorităţilor de coordonare a competiţiilor de ecvidee

publicat in Jurnalul Oficial 112L din 2010

Decizia 2010/259/UE/04-mai-2010 autorizând Republica Franceză să încheie un acord cu Principatul Monaco pentru ca transferurile de fonduri între Republica Franceză şi Principatul Monaco să fie considerate drept transferuri de fonduri în interiorul Republicii Franceze, în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1781/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului

publicat in Jurnalul Oficial 112L din 2010

Decizia 2010/260/UE/04-mai-2010 privind planul de securitate pentru funcţionarea Sistemului de informaţii privind vizele

publicat in Jurnalul Oficial 112L din 2010

Regulamentul 380/30-apr-2010 privind clasificarea anumitor mărfuri în Nomenclatura combinată

publicat in Jurnalul Oficial 112L din 2010

Regulamentul 379/04-mai-2010 de modificare a anexelor I, II şi III la Regulamentul (CEE) nr. 3030/93 al Consiliului privind regimul comun aplicabil importurilor unor produse textile originare din ţări terţe

publicat in Jurnalul Oficial 112L din 2010

Regulamentul 381/04-mai-2010 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea preţului de intrare pentru anumite fructe şi legume

publicat in Jurnalul Oficial 112L din 2010

Decizia 2010/257/UE/30-apr-2010 privind închiderea conturilor agenţiilor de plăţi din Estonia, Cipru, Letonia, Lituania, Malta, Polonia şi Slovacia referitor la cheltuielile legate de măsurile de dezvoltare rurală finanţate de Fondul european de garantare agricolă (FEGA) pentru exerciţiul financiar 2009

publicat in Jurnalul Oficial 112L din 2010

Decizia 2010/258/UE/30-apr-2010 privind închiderea conturilor agenţiilor de plăţi din statele membre referitor la cheltuielile finanţate de Fondul european de garantare agricolă (FEGA) pentru exerciţiul financiar 2009

publicat in Jurnalul Oficial 112L din 2010

Decizia 2010/262/CE/28-oct-2009 privind ajutorul de stat C 14/08 (ex NN 1/08) pus în aplicare de Regatul Unit în favoarea Northern Rock

publicat in Jurnalul Oficial 112L din 2010