Rasfoire documente

Regulamentul 372/30-apr-2010 de modificare pentru a 126-a oară a Regulamentului (CE) nr. 881/2002 al Consiliului de instituire a unor măsuri restrictive specifice împotriva anumitor persoane şi entităţi care au legătură cu Osama ben Laden, cu reţeaua Al-Quaida şi cu talibanii

publicat in Jurnalul Oficial 110L din 2010

Regulamentul 371/16-apr-2010 de înlocuire a anexelor V, X, XV şi XVI la Directiva 2007/46/CE a Parlamentului European şi a Consiliului de stabilire a unui cadru pentru omologarea autovehiculelor şi remorcilor acestora, precum şi a sistemelor, componentelor şi unităţilor tehnice separate destinate vehiculelor respective (Directivă cadru)

publicat in Jurnalul Oficial 110L din 2010

Decizia 2010/249/UE/30-apr-2010 privind adoptarea unei decizii de finanţare pentru o acţiune pregătitoare privind punctele de control în 2010

publicat in Jurnalul Oficial 110L din 2010

Recomandarea 2010/250/UE/28-apr-2010 privind iniţiativa de programare în comun a cercetării ''Un regim alimentar sănătos pentru o viaţă sănătoasă''

publicat in Jurnalul Oficial 110L din 2010

Regulamentul 373/30-apr-2010 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea preţului de intrare pentru anumite fructe şi legume

publicat in Jurnalul Oficial 110L din 2010

Regulamentul 374/30-apr-2010 de stabilire a taxelor la import în sectorul cerealelor aplicabile de la 1 mai 2010

publicat in Jurnalul Oficial 110L din 2010

Decizia 2010/246/UE/26-apr-2010 de numire a nouă membri în cadrul Curţii de Conturi

publicat in Jurnalul Oficial 110L din 2010

Decizia 2010/247/UE/26-apr-2010 de numire a unui membru polonez şi a unui supleant polonez în cadrul Comitetului Regiunilor

publicat in Jurnalul Oficial 110L din 2010

Decizia 2010/248/UE/26-apr-2010 de ajustare a indemnizaţiilor prevăzute de Decizia 2003/479/CE şi de Decizia 2007/829/CE privind regimul aplicabil experţilor şi militarilor naţionali detaşaţi pe lângă Secretariatul General al Consiliului

publicat in Jurnalul Oficial 110L din 2010