Rasfoire documente

Directiva 2009/162/UE/22-dec-2009 de modificare a anumitor dispoziţii ale Directivei 2006/112/CE privind sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată

publicat in Jurnalul Oficial 10L din 2010

Regulamentul 33/12-ian-2010 de modificare a anexei I la Regulamentul (CEE) nr. 2658/87 al Consiliului privind Nomenclatura tarifară şi statistică şi Tariful vamal comun

publicat in Jurnalul Oficial 10L din 2010

Regulamentul 29/14-ian-2010 de înregistrare a unei denumiri în registrul de specialităţi tradiţionale garantate [Skilandis (STG)]

publicat in Jurnalul Oficial 10L din 2010

Regulamentul 31/14-ian-2010 de înregistrare a unei denumiri în registrul de specialităţi tradiţionale garantate [Idrijski zlikrofi (STG)]

publicat in Jurnalul Oficial 10L din 2010

Regulamentul 30/14-ian-2010 de înregistrare a unei denumiri în Registrul denumirilor de origine protejate şi al indicaţiilor geografice protejate [Pesca di Verona (IGP)]

publicat in Jurnalul Oficial 10L din 2010

Regulamentul 32/14-ian-2010 de înregistrare a unei denumiri în Registrul denumirilor de origine protejate şi al indicaţiilor geografice protejate [Jihoceskâ Zlatâ Niva (IGP)]

publicat in Jurnalul Oficial 10L din 2010

Regulamentul 34/14-ian-2010 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea preţului de intrare pentru anumite fructe şi legume

publicat in Jurnalul Oficial 10L din 2010

Regulamentul 35/14-ian-2010 de modificare a preţurilor reprezentative şi a valorilor taxelor suplimentare de import pentru anumite produse din sectorul zahărului, stabilite prin Regulamentul (CE) nr. 877/2009 pentru anul de comercializare 2009/10

publicat in Jurnalul Oficial 10L din 2010

Decizie din 30-mar-2009 privind majorarea capitalului Băncii Europene de Investiţii

publicat in Jurnalul Oficial 10L din 2010