Rasfoire documente

Protocolul 6/15-oct-2007 privind asistenţa administrativă reciprocă în domeniul vamal Muntenegru

publicat in Jurnalul Oficial 108L din 2010

Protocolul 7/15-oct-2007 Soluţionarea litigiilor

publicat in Jurnalul Oficial 108L din 2010

Protocolul 8/15-oct-2007 privind principiile generale de participare a Muntenegrului la programele comunităţii

publicat in Jurnalul Oficial 108L din 2010

Act Final din 15-oct-2007 ACT FINAL din 15 octombrie 2007

publicat in Jurnalul Oficial 108L din 2010

Protocolul 1/15-oct-2007 privind schimburile comerciale între Muntenegru şi comunitate de produse agricole transformate

publicat in Jurnalul Oficial 108L din 2010

Protocolul 2/15-oct-2007 privind concesiile preferenţiale reciproce pentru anumite vinuri, recunoaşterea, protecţia şi controlul reciproce ale denumirilor vinurilor, băuturilor spirtoase şi vinurilor aromatizate

publicat in Jurnalul Oficial 108L din 2010

Protocolul 3/15-oct-2007 privind definirea noţiunii de ''produse originare'' şi metodele de cooperare administrativă în vederea aplicării dispoziţiilor prezentului acord între Comunitate şi Muntenegru

publicat in Jurnalul Oficial 108L din 2010

Protocolul 4/15-oct-2007 privind transporturile terestre

publicat in Jurnalul Oficial 108L din 2010

Protocolul 5/15-oct-2007 privind ajutorul de stat acordat industriei siderurgice

publicat in Jurnalul Oficial 108L din 2010

Decizia 2010/224/UE, Euratom/29-mar-2010 privind încheierea Acordului de stabilizare şi de asociere între Comunităţile Europene şi statele membre ale acestora, pe de o parte, şi Republica Muntenegru, pe de altă parte

publicat in Jurnalul Oficial 108L din 2010

Acord din 15-oct-2007 DE STABILIZARE ŞI DE ASOCIERE între Comunităţile Europene şi statele membre ale acestora, pe de o parte, şi Republica Muntenegru, pe de altă parte

publicat in Jurnalul Oficial 108L din 2010

Rectificare din 29-apr-2010 la Regulamentul (CE) nr. 67/2010 al Parlamentului European şi al Consiliului din 30 noiembrie 2009 de stabilire a normelor generale de acordare a ajutorului financiar comunitar în domeniul reţelelor transeuropene

publicat in Jurnalul Oficial 108L din 2010