Rasfoire documente

Decizia 2010/244/UE/26-apr-2010 privind recunoaşterea, în principiu, a integralităţii dosarelor prezentate pentru examinare detaliată în vederea posibilei includeri a substanţelor 1,4-dimetilnaftalen şi ciflumetofen în anexa I la Directiva 91/414/CEE a Consiliului

publicat in Jurnalul Oficial 107L din 2010

Regulamentul 366/28-apr-2010 de modificare pentru a 125-a oară a Regulamentului (CE) nr. 881/2002 al Consiliului de instituire a unor măsuri restrictive specifice împotriva anumitor persoane şi entităţi care au legătură cu Osama ben Laden, cu reţeaua Al-Qaida şi cu talibanii

publicat in Jurnalul Oficial 107L din 2010

Regulamentul 367/28-apr-2010 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea preţului de intrare pentru anumite fructe şi legume

publicat in Jurnalul Oficial 107L din 2010

Regulamentul 363/26-apr-2010 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1001/2008 de instituire a unei taxe antidumping definitive la importurile de anumite accesorii de ţevărie, din fier sau oţel, originare, printre altele, din Malaezia

publicat in Jurnalul Oficial 107L din 2010

Regulamentul 364/26-apr-2010 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1487/2005 de instituire a unei taxe antidumping definitive şi de percepere definitivă a taxei provizorii instituite asupra importurilor anumitor ţesături finite din filamente de poliester originare din Republica Populară Chineză

publicat in Jurnalul Oficial 107L din 2010

Regulamentul 365/28-apr-2010 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2073/2005 privind criteriile microbiologice pentru produsele alimentare în ceea ce priveşte enterobacteriile din laptele pasteurizat şi din alte produse lactate pasteurizate lichide şi Listeria monocytogenes din sarea alimentară

publicat in Jurnalul Oficial 107L din 2010

Regulamentul 368/28-apr-2010 de modificare a preţurilor reprezentative şi a valorilor taxelor suplimentare de import pentru anumite produse din sectorul zahărului, stabilite prin Regulamentul (CE) nr. 877/2009 pentru anul de comercializare 2009/10

publicat in Jurnalul Oficial 107L din 2010

Decizia 2010/241/UE/26-apr-2010 de numire a unui supleant olandez în cadrul Comitetului Regiunilor

publicat in Jurnalul Oficial 107L din 2010

Decizia 2010/242/UE/26-apr-2010 de numire a unui membru austriac şi a unui supleant austriac în cadrul Comitetului Regiunilor

publicat in Jurnalul Oficial 107L din 2010

Decizia 2010/243/UE/26-apr-2010 de numire a unui supleant spaniol în cadrul Comitetului Regiunilor

publicat in Jurnalul Oficial 107L din 2010

Decizia 2010/245/UE/28-apr-2010 de acordare în beneficiul Franţei a unei derogări parţiale de la prevederile Deciziei 2006/66/CE privind specificaţia tehnică de interoperabilitate cu privire la subsistemul ''material rulant - zgomot'' al sistemului feroviar transeuropean convenţional şi de la prevederile Deciziei 2006/861/CE privind specificaţia tehnică de interoperabilitate cu privire la subsistemul ''material rulant - vagoane de marfă'' al sistemului feroviar transeuropean convenţional

publicat in Jurnalul Oficial 107L din 2010