Rasfoire documente

Decizia 1/07-apr-2010 de înlocuire a anexei la Acordul dintre Comunitatea Europeană şi Confederaţia Elveţiană privind transportul aerian (2010/239/UE)

publicat in Jurnalul Oficial 106L din 2010

Decizia 2010/235/UE/27-apr-2010 de abrogare a Deciziei 2009/780/CE de stabilire a sumelor nete care rezultă din aplicarea modulării voluntare în Portugalia pentru anii calendaristici 2010, 2011 şi 2012

publicat in Jurnalul Oficial 106L din 2010

Directiva 2010/29/UE/27-apr-2010 de modificare a Directivei 91/414/CEE a Consiliului în vederea înscrierii substanţei active flonicamid (IKI-220)

publicat in Jurnalul Oficial 106L din 2010

Decizia 2010/237/UE/27-apr-2010 de modificare a Deciziei 2009/379/CE de stabilire a sumelor care, în temeiul Regulamentelor (CE) nr. 1782/2003, (CE) nr. 378/2007, (CE) nr. 479/2008 şi (CE) nr. 73/2009 ale Consiliului, sunt puse la dispoziţia FEADR şi a sumelor disponibile pentru cheltuielile FEGA

publicat in Jurnalul Oficial 106L din 2010

Decizia 2010/236/UE/27-apr-2010 de modificare a Deciziei 2006/636/CE de stabilire, pe stat membru, a defalcării anuale a valorii sprijinului comunitar pentru dezvoltarea rurală pentru perioada 1 ianuarie 2007-31 decembrie 2013

publicat in Jurnalul Oficial 106L din 2010

Regulamentul 360/27-apr-2010 de modificare a anexei IV şi a anexei VIII la Regulamentul (CE) nr. 73/2009 al Consiliului de stabilire a unor norme comune pentru sistemele de ajutor direct pentru agricultori în cadrul politicii agricole comune

publicat in Jurnalul Oficial 106L din 2010

Regulamentul 361/27-apr-2010 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 690/2008 al Comisiei de identificare a zonelor comunitare protejate, expuse la anumite riscuri fitosanitare

publicat in Jurnalul Oficial 106L din 2010

Regulamentul 362/27-apr-2010 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea preţului de intrare pentru anumite fructe şi legume

publicat in Jurnalul Oficial 106L din 2010

Recomandarea 2010/238/UE/26-apr-2010 privind iniţiativa de programare în comun a cercetării ''Patrimoniul cultural şi schimbările globale: o nouă provocare pentru Europa''

publicat in Jurnalul Oficial 106L din 2010

Decizia 2010/240/CE/09-oct-2009 privind semnarea şi încheierea unui Acord sub forma unui schimb de scrisori între Comunitatea Europeană şi Republica Arabă Egipt privind anumite măsuri reciproce de liberalizare referitoare la produse agricole, produse agricole transformate, la peşte şi produse pescăreşti, privind înlocuirea Protocoalelor 1 şi 2 şi a anexelor lor, precum şi privind unele modificări ale Acordului euromediteraneean de instituire a unei asocieri între Comunităţile Europene şi statele membre ale acestora, pe de o parte, şi Republica Arabă Egipt, pe de altă parte

publicat in Jurnalul Oficial 106L din 2010

Acord din 28-oct-2009 sub forma unui schimb de scrisori între Comunitatea Europeană şi Republica Arabă Egipt privind anumite măsuri reciproce de liberalizare referitoare la produse agricole, produse agricole transformate, la peşte şi produse pescăreşti, privind înlocuirea Protocoalelor 1 şi 2 şi a anexelor lor, precum şi privind unele modificări ale Acordului euromediteraneean de instituire a unei asocieri între Comunităţile Europene şi statele membre ale acestora, pe de o parte, şi Republica Arabă Egipt, pe de altă parte

publicat in Jurnalul Oficial 106L din 2010

Protocolul 1/28-oct-2009 privind regimul aplicabil importului în Comunitatea Europeană de produse agricole, produse agricole transformate, peşte şi produse pescăreşti originare din Republica Arabă Egipt

publicat in Jurnalul Oficial 106L din 2010

Protocolul 2/28-oct-2009 privind regimul aplicabil importului în Comunitatea Europeană de produse agricole, produse agricole transformate, peşte şi produse pescăreşti originare din Republica Arabă Egipt

publicat in Jurnalul Oficial 106L din 2010