Rasfoire documente

Decizia 2010/231/PESC/26-apr-2010 privind adoptarea de măsuri restrictive împotriva Somaliei şi de abrogare a Poziţiei comune 2009/138/PESC

publicat in Jurnalul Oficial 105L din 2010

Regulamentul 356/26-apr-2010 de impunere a anumitor măsuri restrictive specifice îndreptate împotriva unor persoane fizice sau juridice, entităţi sau organisme, având în vedere situaţia din Somalia

publicat in Jurnalul Oficial 105L din 2010

Decizia 2010/232/PESC/26-apr-2010 de reînnoire a măsurilor restrictive împotriva Birmaniei/Myanmar

publicat in Jurnalul Oficial 105L din 2010

Decizia 2010/233/UE/26-apr-2010 de înfiinţare a Grupului de experţi pentru un cadru comun de referinţă în domeniul dreptului european al contractelor

publicat in Jurnalul Oficial 105L din 2010

Regulamentul 357/23-apr-2010 de modificare a Regulamentului (UE) nr. 185/2010 din 4 martie 2010 de stabilire a măsurilor detaliate de implementare a standardelor de bază comune în domeniul securităţii aviaţiei

publicat in Jurnalul Oficial 105L din 2010

Regulamentul 358/23-apr-2010 de modificare a Regulamentului (UE) nr. 185/2010 din 4 martie 2010 de stabilire a măsurilor detaliate de implementare a standardelor de bază comune în domeniul securităţii aviaţiei

publicat in Jurnalul Oficial 105L din 2010

Regulamentul 359/26-apr-2010 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea preţului de intrare pentru anumite fructe şi legume

publicat in Jurnalul Oficial 105L din 2010

Decizia 2010/234/UE/26-apr-2010 de acordare în beneficiul Luxemburgului a unei derogări parţiale de la prevederile Deciziei 2006/66/CE privind specificaţia tehnică de interoperabilitate cu privire la subsistemul ''material rulant-zgomot'' al sistemului feroviar transeuropean convenţional şi de la prevederile Deciziei 2006/861/CE privind specificaţia tehnică de interoperabilitate cu privire la subsistemul ''material rulant-vagoane de marfă'' al sistemului feroviar transeuropean convenţional

publicat in Jurnalul Oficial 105L din 2010