Rasfoire documente

Regulamentul 348/23-apr-2010 privind autorizarea L-izoleucină ca aditiv furajer în hrana tuturor speciilor de animale

publicat in Jurnalul Oficial 104L din 2010

Regulamentul 349/23-apr-2010 privind autorizarea chelatului de cupru al analogului hidroxilat al metioninei ca aditiv furajer în hrana tuturor speciilor de animale

publicat in Jurnalul Oficial 104L din 2010

Regulamentul 347/21-apr-2010 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 245/2009 în ceea ce priveşte cerinţele de proiectare ecologică pentru lămpile fluorescente fără balast încorporat, lămpile cu descărcare de intensitate ridicată şi balasturile şi corpurile de iluminat compatibile cu astfel de lămpi

publicat in Jurnalul Oficial 104L din 2010

Regulamentul 351/23-apr-2010 de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 862/2007 al Parlamentului European şi al Consiliului privind statisticile comunitare din domeniul imigraţiei şi protecţiei internaţionale, în ceea ce priveşte definiţiile categoriilor de grupuri de ţări de naştere, ale grupurilor de ţări de domiciliu curent anterior, ale grupurilor de ţări de domiciliu curent viitor şi ale grupurilor de cetăţenii

publicat in Jurnalul Oficial 104L din 2010

Regulamentul 346/15-apr-2010 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1251/2008 în ceea ce priveşte cerinţele pentru introducerea pe piaţă şi importul loturilor de animale de acvacultura destinate statelor membre sau părţilor acestora în care se aplică măsuri naţionale aprobate prin Decizia 2010/221/UE

publicat in Jurnalul Oficial 104L din 2010

Regulamentul 350/23-apr-2010 privind autorizarea chelatului de mangan al analogului hidroxilat al metioninei ca aditiv pentru hrana tuturor speciilor de animale

publicat in Jurnalul Oficial 104L din 2010

Regulamentul 352/23-apr-2010 de aprobare a unor modificări minore din caietul de sarcini al unei denumiri înregistrate în Registrul denumirilor de origine protejate si al indicaţiilor geografice protejate [Pomme de terre de l'île de Re (DOP)]

publicat in Jurnalul Oficial 104L din 2010

Regulamentul 353/23-apr-2010 de aprobare a unor modificări minore ale caietului de sarcini al unei denumiri înregistrate în Registrul denumirilor de origine protejate şi al indicaţiilor geografice protejate [Mirabelles de Lorraine (IGP)]

publicat in Jurnalul Oficial 104L din 2010

Regulamentul 354/23-apr-2010 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea preţului de intrare pentru anumite fructe şi legume

publicat in Jurnalul Oficial 104L din 2010

Regulamentul 355/23-apr-2010 privind eliberarea licenţelor de import de orez în cadrul contingentelor tarifare deschise pentru subperioada lunii aprilie 2010 prin Regulamentul (CE) nr. 327/98

publicat in Jurnalul Oficial 104L din 2010

Directiva 2010/27/UE/23-apr-2010 de modificare a Directivei 91/414/CEE a Consiliului în vederea includerii triflumizolului ca substanţă activă

publicat in Jurnalul Oficial 104L din 2010

Directiva 2010/28/UE/23-apr-2010 de modificare a Directivei 91/414/CEE a Consiliului în vederea includerii substanţei active metalaxil

publicat in Jurnalul Oficial 104L din 2010

Decizia 2010/230/UE/23-apr-2010 privind finanţarea programului de lucru 2010 privind formarea profesională în domeniul siguranţei alimentelor şi hranei pentru animale şi al sănătăţii şi bunăstării animalelor, în cadrul programului ''O formare mai bună pentru o hrană mai sigură''

publicat in Jurnalul Oficial 104L din 2010