Rasfoire documente

Decizia 2010/227/UE/19-apr-2010 cu privire la Banca europeană de date referitoare la dispozitivele medicale (Eudamed)

publicat in Jurnalul Oficial 102L din 2010

Regulamentul 333/22-apr-2010 privind autorizarea unei noi utilizări a Bacillus subtilis C-3102 (DSM 15544) ca aditiv pentru hrana purceilor înţărcaţi (titular al autorizaţiei: Asahi Calpis Wellness Co. Ltd., reprezentată în Uniunea Europeană de Asahi Calpis Wellness Co. Ltd. Europe Representative Office)

publicat in Jurnalul Oficial 102L din 2010

Regulamentul 330/20-apr-2010 privind aplicarea articolului 101 alineatul (3) din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene categoriilor de acorduri verticale şi practici concertate

publicat in Jurnalul Oficial 102L din 2010

Regulamentul 332/22-apr-2010 de modificare a anexei I la Regulamentul (CE) nr. 798/2008 în ceea ce priveşte rubrica referitoare la Israel din lista ţărilor terţe, teritoriilor, zonelor sau compartimentelor

publicat in Jurnalul Oficial 102L din 2010

Regulamentul 335/22-apr-2010 privind autorizarea chelatului de zinc al analogului hidroxilat al metioninei ca aditiv furajer în hrana tuturor speciilor de animale

publicat in Jurnalul Oficial 102L din 2010

Regulamentul 340/22-apr-2010 de neacordare a restituirii pentru laptele praf degresat în cadrul procedurilor de ofertare prevăzute de Regulamentul (CE) nr. 619/2008

publicat in Jurnalul Oficial 102L din 2010

Regulamentul 344/22-apr-2010 de stabilire a preţurilor reprezentative în sectorul cărnii de pasăre şi în cel al ouălor şi pentru ovalbumină şi de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1484/95

publicat in Jurnalul Oficial 102L din 2010

Decizia 2010/228/UE/21-apr-2010 de autorizare a introducerii pe piaţă a piureului şi concentratului de fructe de Morinda citrifolia ca ingredient alimentar nou în temeiul Regulamentului (CE) nr. 258/97 al Parlamentului European şi al Consiliului

publicat in Jurnalul Oficial 102L din 2010

Decizia 2010/229/UE/22-apr-2010 privind proiectul de decret al Italiei de stabilire a standardelor care reglementează etichetarea laptelui cu durată lungă de conservare, a laptelui UHT, a laptelui pasteurizat microfiltrat şi a laptelui pasteurizat la temperatură ridicată, precum şi a produselor lactate

publicat in Jurnalul Oficial 102L din 2010

Regulamentul 336/21-apr-2010 privind clasificarea anumitor mărfuri în Nomenclatura combinată

publicat in Jurnalul Oficial 102L din 2010

Regulamentul 331/22-apr-2010 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1580/2007 în ceea ce priveşte nivelurile de declanşare a taxelor suplimentare pentru castraveţi şi cireşe, altele decât vişinele

publicat in Jurnalul Oficial 102L din 2010

Regulamentul 334/22-apr-2010 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 721/2008 în ceea ce priveşte compoziţia aditivilor pentru hrana animalelor

publicat in Jurnalul Oficial 102L din 2010

Regulamentul 337/22-apr-2010 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea preţului de intrare pentru anumite fructe şi legume

publicat in Jurnalul Oficial 102L din 2010

Regulamentul 338/22-apr-2010 de stabilire a restituirilor la export în sectorul cărnii de vită şi mânzat

publicat in Jurnalul Oficial 102L din 2010

Regulamentul 339/22-apr-2010 de neacordare a restituirii la export pentru unt în cadrul licitaţiei permanente prevăzute de Regulamentul (CE) nr. 619/2008

publicat in Jurnalul Oficial 102L din 2010

Regulamentul 341/22-apr-2010 de stabilire a restituirilor la export în sectorul ouălor

publicat in Jurnalul Oficial 102L din 2010

Regulamentul 342/22-apr-2010 de stabilire a restituirilor la export în sectorul cărnii de pasăre

publicat in Jurnalul Oficial 102L din 2010

Regulamentul 343/22-apr-2010 de stabilire a restituirilor la export în sectorul cărnii de porc

publicat in Jurnalul Oficial 102L din 2010

Regulamentul 345/22-apr-2010 de stabilire a ratelor de restituire aplicabile ouălor şi gălbenuşurilor de ou exportate sub formă de mărfuri care nu sunt incluse în anexa I la tratat

publicat in Jurnalul Oficial 102L din 2010