Rasfoire documente

Regulamentul 327/21-apr-2010 privind autorizarea unei noi utilizări a preparatului 3-fitază ca aditiv furajer pentru toate speciile aviare minore, altele decât raţele, şi pentru păsări ornamentale (titularul autorizaţiei BASF SE)

publicat in Jurnalul Oficial 100L din 2010

Regulamentul 328/21-apr-2010 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 341/2007 privind deschiderea şi modul de gestionare a contingentelor tarifare şi de instituire a unui regim de licenţe de import şi certificate de origine pentru usturoi şi anumite alte produse agricole importate din ţări terţe

publicat in Jurnalul Oficial 100L din 2010

Decizia 2010/226/UE/20-apr-2010 cu privire la reexaminarea restricţiei privind parafinele clorurate cu catenă scurtă (PCCS) enumerate în anexa XVII la Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului

publicat in Jurnalul Oficial 100L din 2010

Rectificare din 22-apr-2010 la Directiva 2010/24/UE a Consiliului din 16 martie 2010 privind asistenţa reciprocă în materie de recuperare a creanţelor legate de impozite, taxe şi alte măsuri

publicat in Jurnalul Oficial 100L din 2010

Regulamentul 326/21-apr-2010 de modificare a Regulamentului (CEE) nr. 3846/87 de stabilire a unei nomenclaturi a produselor agricole pentru restituirile la export

publicat in Jurnalul Oficial 100L din 2010

Regulamentul 329/21-apr-2010 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea preţului de intrare pentru anumite fructe şi legume

publicat in Jurnalul Oficial 100L din 2010

Decizia 2010/225/UE/19-apr-2010 de respingere a unei liste de cereri de înregistrare în Registrul denumirilor de origine protejate şi al indicaţiilor geografice protejate prevăzut de Regulamentul (CE) nr. 510/2006 al Consiliului

publicat in Jurnalul Oficial 100L din 2010