Rasfoire documente

Regulamentul 305/14-apr-2010 de înlocuire a anexelor I şi II la Regulamentul (CE) nr. 673/2005 al Consiliului de instituire de drepturi vamale suplimentare la importurile anumitor produse originare din Statele Unite ale Americii

publicat in Jurnalul Oficial 94L din 2010

Regulamentul 304/09-apr-2010 de modificare a anexei II la Regulamentul (CE) nr. 396/2005 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte limitele maxime de reziduuri pentru 2-fenil-fenol din sau de pe anumite produse

publicat in Jurnalul Oficial 94L din 2010

Decizia 2010/216/UE/14-apr-2010 de modificare a Directivei 2009/42/CE a Parlamentului European şi a Consiliului privind raportările statistice cu privire la transportul maritim de mărfuri şi pasageri

publicat in Jurnalul Oficial 94L din 2010

Regulamentul 306/14-apr-2010 de aprobare a unor modificări care nu sunt minore ale caietului de sarcini al unei denumiri înregistrate în Registrul denumirilor de origine protejate şi al indicaţiilor geografice protejate [Pecorino Toscano (DOP)]

publicat in Jurnalul Oficial 94L din 2010

Regulamentul 307/14-apr-2010 de aprobare a unor modificări care nu sunt minore ale caietului de sarcini al unei denumiri înregistrate în Registrul denumirilor de origine protejate şi al indicaţiilor geografice protejate [Monti Iblei (DOP)]

publicat in Jurnalul Oficial 94L din 2010

Regulamentul 308/14-apr-2010 de aprobare a unor modificări care nu sunt minore ale caietului de sarcini al unei denumiri înregistrate în Registrul denumirilor de origine protejate şi al indicaţiilor geografice protejate [Prosciutto di Carpegna (DOP)]

publicat in Jurnalul Oficial 94L din 2010

Regulamentul 309/09-apr-2010 privind clasificarea anumitor mărfuri în Nomenclatura combinată

publicat in Jurnalul Oficial 94L din 2010

Regulamentul 310/09-apr-2010 privind clasificarea anumitor mărfuri în Nomenclatura combinată

publicat in Jurnalul Oficial 94L din 2010

Regulamentul 311/14-apr-2010 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea preţului de intrare pentru anumite fructe şi legume

publicat in Jurnalul Oficial 94L din 2010

Regulamentul 312/14-apr-2010 de modificare a preţurilor reprezentative şi a valorilor taxelor suplimentare de import pentru anumite produse din sectorul zahărului, stabilite prin Regulamentul (CE) nr. 877/2009 pentru anul de comercializare 2009/10

publicat in Jurnalul Oficial 94L din 2010