Rasfoire documente

Decizia 2010/203/UE/25-mar-2010 referitoare la mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare în conformitate cu punctul 28 din Acordul interinstituţional din 17 mai 2006 dintre Parlamentul European, Consiliu şi Comisie privind disciplina bugetară şi buna gestiune financiară

publicat in Jurnalul Oficial 88L din 2010

Decizia 2010/204/UE/25-mar-2010 referitoare la mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare în conformitate cu punctul 28 din Acordul interinstituţional din 17 mai 2006 dintre Parlamentul European, Consiliu şi Comisie privind disciplina bugetară şi buna gestiune financiară

publicat in Jurnalul Oficial 88L din 2010

Decizia 2010/206/UE/06-apr-2010 de autorizare a statelor membre privind prelungirea autorizaţiilor provizorii acordate pentru noua substanţă activă FEN 560

publicat in Jurnalul Oficial 88L din 2010

Decizia 2010/207/CE/16-nov-2009 privind poziţia Comunităţii referitoare la participarea în cadrul Comitetului consultativ CARIFORUM-CE prevăzută în Acordul de parteneriat economic între statele CARIFORUM, pe de o parte, şi Comunitatea Europeană şi statele membre ale acesteia, pe de altă parte şi privind selecţia reprezentanţilor organizaţiilor situate în partea CE

publicat in Jurnalul Oficial 88L din 2010

Decizia 2010/199/PESC/22-mar-2010 privind semnarea şi încheierea Acordului între Uniunea Europeană şi Muntenegru privind participarea Muntenegrului la operaţia militară a Uniunii Europene în vederea unei contribuţii la descurajarea, prevenirea şi reprimarea actelor de piraterie şi de jaf armat din largul coastelor Somaliei (operaţia Atalanta)

publicat in Jurnalul Oficial 88L din 2010

Acord din 24-mar-2010 între Uniunea Europeană şi Muntenegru privind participarea Muntenegrului la operaţia militară a Uniunii Europene în vederea unei contribuţii la descurajarea, prevenirea şi reprimarea actelor de piraterie şi de jaf armat din largul coastelor Somaliei (operaţia Atalanta)

publicat in Jurnalul Oficial 88L din 2010

Regulamentul 291/31-mar-2010 de rectificare a Regulamentelor (CE) nr. 437/2009, (CE) nr. 438/2009 şi (CE) nr. 1064/2009 în ceea ce priveşte regimul de destinaţie finală prevăzut pentru importul anumitor produse agricole în cadrul contingentelor tarifare

publicat in Jurnalul Oficial 88L din 2010

Regulamentul 292/07-apr-2010 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea preţului de intrare pentru anumite fructe şi legume

publicat in Jurnalul Oficial 88L din 2010

Decizia 2010/200/UE/09-mar-2010 referitoare la mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare în conformitate cu punctul 28 din Acordul interinstituţional din 17 mai 2006 dintre Parlamentul European, Consiliu şi Comisie privind disciplina bugetară şi buna gestiune financiară

publicat in Jurnalul Oficial 88L din 2010

Decizia 2010/201/UE/09-mar-2010 referitoare la mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare în conformitate cu punctul 28 din Acordul interinstituţional din 17 mai 2006 dintre Parlamentul European, Consiliu şi Comisie privind disciplina bugetară şi buna gestiune financiară

publicat in Jurnalul Oficial 88L din 2010

Decizia 2010/202/UE/09-mar-2010 referitoare la mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare în conformitate cu punctul 28 din Acordul interinstituţional din 17 mai 2006 dintre Parlamentul European, Consiliu şi Comisie privind disciplina bugetară şi buna gestiune financiară

publicat in Jurnalul Oficial 88L din 2010

Decizia 2010/205/UE/31-mar-2010 cu privire la chestionarul de raportare asociat Regulamentului (CE) nr. 166/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului de instituire a unui registru european al emisiilor şi transferului de poluanţi şi de modificare a Directivelor 91/689/CEE şi 96/61/CE ale Consiliului

publicat in Jurnalul Oficial 88L din 2010