Rasfoire documente

Regulamentul 275/30-mar-2010 de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 295/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte criteriile de evaluare a calităţii statisticilor structurale de întreprindere

publicat in Jurnalul Oficial 86L din 2010

Regulamentul 276/31-mar-2010 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1907/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea şi restricţionarea substanţelor chimice (REACH) în ceea ce priveşte anexa XVII (diclorometan, uleiuri lampante şi lichide de aprins focul pentru barbecue şi compuşi organostanici)

publicat in Jurnalul Oficial 86L din 2010

Directiva 2010/26/UE/31-mar-2010 de modificare a Directivei 97/68/CE a Parlamentului European şi a Consiliului privind apropierea legislaţiilor statelor membre referitoare la măsurile împotriva emisiei de poluanţi gazoşi şi de particule poluante provenind de la motoarele cu ardere internă care urmează să fie instalate pe echipamentele mobile nerutiere

publicat in Jurnalul Oficial 86L din 2010

Decizia 2010/194/UE/31-mar-2010 de modificare a Deciziei 2009/1/CE de acordare a unei derogări ca urmare a solicitării formulate de Republica Bulgaria în temeiul Deciziei 2008/477/CE privind armonizarea benzii de frecvenţe 2 5002 690 MHz pentru sistemele terestre capabile să furnizeze servicii de comunicaţii electronice în cadrul Comunităţii

publicat in Jurnalul Oficial 86L din 2010

Regulamentul 277/31-mar-2010 privind autorizarea 6-fitazei ca aditiv furajer pentru hrana păsărilor de curte pentru îngrăşare şi pentru reproducţie, cu excepţia curcanilor pentru îngrăşare, precum şi pentru hrana păsărilor de curte ouătoare şi a porcinelor, cu excepţia scroafelor (titularul autorizaţiei: Roal Oy)

publicat in Jurnalul Oficial 86L din 2010

Regulamentul 278/31-mar-2010 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1276/2008 privind monitorizarea prin controale fizice a exporturilor de produse agricole care beneficiază de restituiri sau de alte sume şi a Regulamentului (CE) nr. 612/2009 de stabilire a normelor comune de aplicare a sistemului de restituiri la export pentru produsele agricole

publicat in Jurnalul Oficial 86L din 2010

Regulamentul 279/31-mar-2010 de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1284/2009 al Consiliului de instituire a unor măsuri restrictive specifice împotriva Republicii Guineea

publicat in Jurnalul Oficial 86L din 2010

Regulamentul 280/31-mar-2010 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea preţului de intrare pentru anumite fructe şi legume

publicat in Jurnalul Oficial 86L din 2010

Regulamentul 281/31-mar-2010 de stabilire a taxelor la import în sectorul cerealelor aplicabile de la 1 aprilie 2010

publicat in Jurnalul Oficial 86L din 2010

Regulamentul 282/31-mar-2010 de modificare a preţurilor reprezentative şi a valorilor taxelor suplimentare de import pentru anumite produse din sectorul zahărului, stabilite prin Regulamentul (CE) nr. 877/2009 pentru anul de comercializare 2009/10

publicat in Jurnalul Oficial 86L din 2010