Rasfoire documente

Regulamentul 290/06-apr-2010 de modificare pentru a 123-a oară a Regulamentului (CE) nr. 881/2002 al Consiliului de instituire a unor măsuri restrictive specifice împotriva anumitor persoane şi entităţi care au legătură cu Osama ben Laden, cu reţeaua Al-Quaida şi cu talibanii

publicat in Jurnalul Oficial 87L din 2010

Decizia 2010/198/UE/06-apr-2010 de exonerare a Letoniei de anumite obligaţii privind aplicarea Directivelor 66/402/CEE şi 2002/57/CE ale Consiliului referitoare la Avena strigosa Schreb., Brassica nigra (L.) Koch şi Helianthus annuus L.

publicat in Jurnalul Oficial 87L din 2010

Regulamentul 287/06-apr-2010 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea preţului de intrare pentru anumite fructe şi legume

publicat in Jurnalul Oficial 87L din 2010

Decizia 283/2010/UE/25-mar-2010 de instituire a unui instrument european de microfinanţare Progress pentru ocuparea forţei de muncă şi incluziune socială

publicat in Jurnalul Oficial 87L din 2010

Decizia 284/2010/UE/25-mar-2010 de modificare a Deciziei nr. 1672/2006/CE de stabilire a Programului comunitar pentru ocuparea forţei de muncă şi solidaritate socială - Progress

publicat in Jurnalul Oficial 87L din 2010

Decizia 2010/195/UE/25-ian-2010 privind semnarea şi aplicarea cu titlu provizoriu a unui Acord între Uniunea Europeană şi Confederaţia Elveţiană privind stabilirea clauzelor şi condiţiilor de participare a Confederaţiei Elveţiene la programul ''Tineretul în acţiune'' şi la programul de acţiune în domeniul învăţării dea lungul vieţii (2007-2013)

publicat in Jurnalul Oficial 87L din 2010

Acord din 15-feb-2010 între Uniunea Europeană şi Confederaţia Elveţiană privind stabilirea clauzelor şi condiţiilor de participare a Confederaţiei Elveţiene la programul ''Tineretul în acţiune'' şi la programul de acţiune în domeniul învăţării de-a lungul vieţii (2007-2013)

publicat in Jurnalul Oficial 87L din 2010

Regulamentul 286/06-apr-2010 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 88/2007 în ceea ce priveşte comunicarea datelor statistice referitoare la cantităţile de paste făinoase

publicat in Jurnalul Oficial 87L din 2010

Regulamentul 285/06-apr-2010 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 785/2004 al Parlamentului European şi al Consiliului privind cerinţele de asigurare a operatorilor de transport aerian şi a operatorilor de aeronave

publicat in Jurnalul Oficial 87L din 2010

Regulamentul 288/06-apr-2010 de modificare a preţurilor reprezentative şi a valorilor taxelor suplimentare de import pentru anumite produse din sectorul zahărului, stabilite prin Regulamentul (CE) nr. 877/2009 pentru anul de comercializare 2009/10

publicat in Jurnalul Oficial 87L din 2010

Regulamentul 289/06-apr-2010 de modificare a Regulamentului (UE) nr. 281/2010 de stabilire a taxelor de import în sectorul cerealelor începând cu 1 aprilie 2010

publicat in Jurnalul Oficial 87L din 2010

Decizia 2010/196/UE, Euratom/16-mar-2010 privind alocarea de servicii de intermediere financiară măsurate indirect (SIFMI) pentru stabilirea venitului naţional brut (VNB) folosit pentru bugetul Uniunii Europene şi resursele proprii ale acesteia

publicat in Jurnalul Oficial 87L din 2010

Decizia 2010/197/PESC/31-mar-2010 privind lansarea unei misiuni militare a Uniunii Europene pentru a contribui la instruirea forţelor de securitate somaleze (EUTM Somalia)

publicat in Jurnalul Oficial 87L din 2010