Rasfoire documente

Regulamentul 262/24-mar-2010 de modificare pentru a 122-a oară a Regulamentului (CE) nr. 881/2002 al Consiliului de instituire a anumitor măsuri restrictive specifice împotriva anumitor persoane şi entităţi care au legătură cu Osama ben Laden, cu reţeaua Al-Quaida şi cu talibanii

publicat in Jurnalul Oficial 80L din 2010

Regulamentul 255/25-mar-2010 de stabilire a unor norme comune privind managementul fluxului de trafic aerian

publicat in Jurnalul Oficial 80L din 2010

Regulamentul 264/25-mar-2010 de modificare a preţurilor reprezentative şi a valorilor taxelor suplimentare de import pentru anumite produse din sectorul zahărului, stabilite prin Regulamentul (CE) nr. 877/2009 pentru anul de comercializare 2009/10

publicat in Jurnalul Oficial 80L din 2010

Regulamentul 258/25-mar-2010 de instituire a unor condiţii speciale privind importurile de gumă de guar originară sau expediată din India, ca urmare a riscului de contaminare cu pentaclorfenol şi dioxine şi de abrogare a Deciziei 2008/352/CE

publicat in Jurnalul Oficial 80L din 2010

Decizia 2010/179/PESC/11-mar-2010 de sprijinire a activităţilor SEESAC de control al armelor în Balcanii de Vest, în cadrul Strategiei UE de combatere a acumulării ilicite şi a traficului ilicit de SALW şi muniţie aferentă

publicat in Jurnalul Oficial 80L din 2010

Regulamentul 257/25-mar-2010 de stabilire a unui program de reevaluare a aditivilor alimentari autorizaţi în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1333/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului privind aditivii alimentari

publicat in Jurnalul Oficial 80L din 2010

Regulamentul 260/25-mar-2010 de înregistrare a unei denumiri în Registrul denumirilor de origine protejate şi al indicaţiilor geografice protejate [Chirimoya de la Costa tropical de Granada-Malaga (DOP)]

publicat in Jurnalul Oficial 80L din 2010

Regulamentul 254/10-mar-2010 de aprobare a unui program de control al infecţiilor cu Salmonella în rândul păsărilor de curte din anumite ţări terţe în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 2160/2003 al Parlamentului European şi al Consiliului şi de modificare a anexei I la Regulamentul (CE) nr. 798/2008 în ceea ce priveşte statutul anumitor ţări terţe în materie de control al infecţiilor cu Salmonella

publicat in Jurnalul Oficial 80L din 2010

Regulamentul 256/25-mar-2010 de înregistrare a unei denumiri în Registrul denumirilor de origine protejate şi al indicaţiilor geografice protejate [Alubia de la Baneza-Leon (IGP)]

publicat in Jurnalul Oficial 80L din 2010

Regulamentul 259/25-mar-2010 de înregistrare a unei denumiri în Registrul denumirilor de origine protejate şi al indicaţiilor geografice protejate [Colline Pontine (DOP)]

publicat in Jurnalul Oficial 80L din 2010

Regulamentul 261/25-mar-2010 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 297/95 al Consiliului în ceea ce priveşte ajustarea taxelor datorate Agenţiei Europene pentru Medicamente la rata inflaţiei

publicat in Jurnalul Oficial 80L din 2010

Regulamentul 263/25-mar-2010 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea preţului de intrare pentru anumite fructe şi legume

publicat in Jurnalul Oficial 80L din 2010

Decizia 2010/180/UE/25-mar-2010 privind modificarea Deciziei 2008/911/CE de stabilire a unei liste a substanţelor şi preparatelor vegetale şi a combinaţiilor acestora în vederea folosirii în medicamentele tradiţionale din plante

publicat in Jurnalul Oficial 80L din 2010