Rasfoire documente

Decizia ATALANTA/1/2010/05-mar-2010 de modificare a Deciziei ATALANTA/2/2009 a Comitetului politic şi de securitate privind acceptarea contribuţiilor ţărilor terţe la operaţia militară a Uniunii Europene în vederea unei contribuţii la descurajarea, prevenirea şi reprimarea actelor de piraterie şi de jaf armat din largul coastelor Somaliei (Atalanta) şi a Deciziei ATALANTA/3/2009 a Comitetului politic şi de securitate privind instituirea unui Comitet al contribuitorilor pentru operaţia militară a Uniunii Europene în vederea unei contribuţii la descurajarea, prevenirea şi reprimarea actelor de piraterie şi de jaf armat din largul coastelor Somaliei (Atalanta)

publicat in Jurnalul Oficial 83L din 2010

Decizia 2010/186/PESC/29-mar-2010 de modificare a Poziţiei comune 2009/788/PESC privind măsuri restrictive împotriva Republicii Guineea

publicat in Jurnalul Oficial 83L din 2010

Regulamentul 267/24-mar-2010 privind aplicarea articolului 101 alineatul (3) din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene anumitor categorii de acorduri, decizii şi practici concertate în sectorul asigurărilor

publicat in Jurnalul Oficial 83L din 2010

Regulamentul 268/29-mar-2010 de implementare a Directivei 2007/2/CE a Parlamentului European şi a Consiliului în ceea ce priveşte accesul instituţiilor şi organismelor comunitare, în condiţii armonizate, la seturile şi serviciile de date spaţiale ale statelor membre

publicat in Jurnalul Oficial 83L din 2010

Decizia 2010/188/UE/29-mar-2010 de modificare a anexei III la Decizia 2003/467/CE în ceea ce priveşte declaraţia conform căreia anumite regiuni administrative din Polonia şi Portugalia sunt în mod oficial indemne de leucoza enzootică bovină

publicat in Jurnalul Oficial 83L din 2010

Recomandarea 2010/191/UE/22-mar-2010 privind domeniul de aplicare şi efectele statutului de mijloc legal de plată al bancnotelor şi monedelor euro

publicat in Jurnalul Oficial 83L din 2010

Decizia 2010/181/UE/16-feb-2010 de publicare a Recomandării 2010/190/UE pentru a pune capăt neconcordanţei cu orientările generale ale politicilor economice în Grecia şi a îndepărta riscul de punere în pericol a bunei funcţionări a Uniunii economice şi monetare

publicat in Jurnalul Oficial 83L din 2010

Decizia 2010/182/UE/16-feb-2010 de notificare a Greciei să ia măsurile de reducere a deficitului considerate necesare pentru remedierea situaţiei de deficit excesiv

publicat in Jurnalul Oficial 83L din 2010

Decizia 2010/187/UE/25-mar-2010 de autorizare a statelor membre să adopte anumite derogări în temeiul Directivei 2008/68/CE a Parlamentului European şi a Consiliului privind transportul interior de mărfuri periculoase

publicat in Jurnalul Oficial 83L din 2010

Recomandarea 2010/190/UE/16-feb-2010 CONSILIULUI CĂTRE GRECIA pentru a pune capăt neconcordanţei cu orientările generale ale politicilor economice în Grecia şi a îndepărta riscul de punere în pericol a bunei funcţionări a uniunii economice şi monetare

publicat in Jurnalul Oficial 83L din 2010

Regulamentul 269/29-mar-2010 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea preţului de intrare pentru anumite fructe şi legume

publicat in Jurnalul Oficial 83L din 2010

Decizia 2010/183/UE/16-feb-2010 de modificare a Deciziei 2009/459/CE de acordare de asistenţă financiară comunitară pe termen mediu României

publicat in Jurnalul Oficial 83L din 2010

Decizia ATALANTA/2/2010/23-mar-2010 privind numirea comandantului forţei UE pentru operaţia militară a Uniunii Europene în vederea unei contribuţii la descurajarea, prevenirea şi reprimarea actelor de piraterie şi de jaf armat din largul coastelor Somaliei (Atalanta)

publicat in Jurnalul Oficial 83L din 2010

Decizia 2010/189/UE/29-mar-2010 privind vaccinarea preventivă a raţelor sălbatice din Portugalia împotriva virusului slab patogen al gripei aviare şi privind anumite măsuri de restricţionare a circulaţiei acestor păsări şi a produselor derivate

publicat in Jurnalul Oficial 83L din 2010