Rasfoire documente

Regulamentul 18/08-ian-2010 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 300/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte specificaţiile pentru programele naţionale de control al calităţii în domeniul securităţii aviaţiei civile

publicat in Jurnalul Oficial 7L din 2010

Regulamentul 17/08-ian-2010 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 690/2008 în ceea ce priveşte recunoaşterea provinciei italiene Veneţia ca zonă protejată de Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al.

publicat in Jurnalul Oficial 7L din 2010

Directiva 2010/1/UE/08-ian-2010 de modificare a anexelor II, III şi IV la Directiva 2000/29/CE a Consiliului privind măsurile de protecţie împotriva introducerii în Comunitate a unor organisme dăunătoare plantelor sau produselor vegetale şi împotriva răspândirii lor în Comunitate

publicat in Jurnalul Oficial 7L din 2010

Decizia BCE/2009/25/10-dec-2009 privind aprobarea volumului emisiunii de monede metalice în 2010

publicat in Jurnalul Oficial 7L din 2010

Regulamentul 19/11-ian-2010 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea preţului de intrare pentru anumite fructe şi legume

publicat in Jurnalul Oficial 7L din 2010

Rectificare din 12-ian-2010 la Regulamentul (CE) nr. 1225/2009 al Consiliului din 30 noiembrie 2009 privind protecţia împotriva importurilor care fac obiectul unui dumping din partea ţărilor care nu sunt membre ale Comunităţii Europene

publicat in Jurnalul Oficial 7L din 2010