Rasfoire documente

Regulamentul 248/24-mar-2010 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1484/95 de stabilire a normelor de aplicare a sistemului de drepturi de import suplimentare şi de fixare a preţurilor reprezentative în sectoarele cărnii de pasăre şi ouălor şi pentru albumina din ouă şi a Regulamentului (CE) nr. 504/2007 de stabilire a normelor de aplicare a regimului privind aplicarea drepturilor suplimentare la import în sectorul laptelui şi al produselor lactate

publicat in Jurnalul Oficial 79L din 2010

Regulamentul 249/24-mar-2010 de înregistrare a unei denumiri în Registrul denumirilor de origine protejate şi al indicaţiilor geografice protejate [Chorizo Riojano (IGP)]

publicat in Jurnalul Oficial 79L din 2010

Regulamentul 250/24-mar-2010 de înregistrare a unei denumiri în Registrul denumirilor de origine protejate şi al indicaţiilor geografice protejate [Farine de Petit Epeautre de Haute Provence (IGP)]

publicat in Jurnalul Oficial 79L din 2010

Regulamentul 251/24-mar-2010 de înregistrare a unei denumiri în Registrul denumirilor de origine protejate şi al indicaţiilor geografice protejate [Yorkshire Forced Rhubarb (DOP)]

publicat in Jurnalul Oficial 79L din 2010

Regulamentul 252/24-mar-2010 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea preţului de intrare pentru anumite fructe şi legume

publicat in Jurnalul Oficial 79L din 2010

Regulamentul 253/24-mar-2010 de modificare a preţurilor reprezentative şi a valorilor taxelor suplimentare de import pentru anumite produse din sectorul zahărului, stabilite prin Regulamentul (CE) nr. 877/2009 pentru anul de comercializare 2009/10

publicat in Jurnalul Oficial 79L din 2010

Decizia 2010/178/UE/15-dec-2009 privind ajutoarele de stat acordate de Germania în legătură cu anumite activităţi ale Tiergesundheitsdienst Bayern (Serviciul veterinar al Landului Bavaria) [C 24/06 (ex NN 75/2000)]

publicat in Jurnalul Oficial 79L din 2010

Decizia 329/08/COL/28-mai-2008 privind ajutorul acordat în favoarea întreprinderii Sementsverksmidjan hf. (Islanda)

publicat in Jurnalul Oficial 79L din 2010

Decizia 405/08/COL/27-iun-2008 de încheiere a procedurii de investigaţie formală cu privire la Fondul islandez de finanţare a locuinţelor (Islanda)

publicat in Jurnalul Oficial 79L din 2010