Rasfoire documente

Regulamentul 244/23-mar-2010 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1126/2008 de adoptare a anumitor standarde internaţionale de contabilitate în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1606/2002 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte Standardul Internaţional de Raportare Financiară IFRS 2

publicat in Jurnalul Oficial 77L din 2010

Regulamentul 242/19-mar-2010 de întocmire a Catalogului cu materii prime pentru furaje

publicat in Jurnalul Oficial 77L din 2010

Regulamentul 241/08-mar-2010 de modificare a anexei I la Regulamentul (CE) nr. 798/2008 privind includerea Belarusului pe lista ţărilor terţe prevăzută în regulamentul respectiv pentru a permite tranzitul din Belarus prin Uniune al ouălor şi produselor din ouă destinate consumului uman şi de modificare a certificării pentru puii de o zi de păsări de curte, altele decât ratite

publicat in Jurnalul Oficial 77L din 2010

Regulamentul 243/23-mar-2010 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1126/2008 de adoptare a anumitor standarde internaţionale de contabilitate în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1606/2002 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte îmbunătăţirile aduse Standardelor Internaţionale de Raportare Financiară (IFRS)

publicat in Jurnalul Oficial 77L din 2010

Regulamentul 245/23-mar-2010 de derogare de la Regulamentul (CE) nr. 288/2009 în ceea ce priveşte termenul-limită până la care statele membre trebuie să notifice Comisiei strategiile lor şi termenul-limită până la care Comisia trebuie să decidă în privinţa alocării definitive a ajutoarelor în cadrul programului de încurajare a consumului de fructe în şcoli

publicat in Jurnalul Oficial 77L din 2010

Regulamentul 246/23-mar-2010 de modificare a Regulamentului (CEE) nr. 989/89 al Comisiei în ceea ce priveşte clasificarea vestelor matlasate în Nomenclatura combinată

publicat in Jurnalul Oficial 77L din 2010

Regulamentul 247/23-mar-2010 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea preţului de intrare pentru anumite fructe şi legume

publicat in Jurnalul Oficial 77L din 2010

Decizia 2010/176/UE/19-mar-2010 privind devansarea termenului de plată a celei de-a doua tranşe a ajutorului pentru restructurare acordat pentru anul de comercializare 2009-2010 în temeiul Regulamentului (CE) nr. 320/2006 al Consiliului

publicat in Jurnalul Oficial 77L din 2010

Decizia 2010/177/UE/23-mar-2010 de modificare a Deciziei 2006/109/CE în ceea ce priveşte acceptarea a trei oferte de alăturare la angajamentul comun de preţ acceptat în legătură cu procedura antidumping privind importurile de anumite piese turnate originare din Republica Populară Chineză

publicat in Jurnalul Oficial 77L din 2010