Rasfoire documente

Directiva 2010/23/UE/16-mar-2010 de modificare a Directivei 2006/112/CE privind sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată, cu privire la aplicarea opţională şi temporară a mecanismului de taxare inversă pentru prestarea anumitor servicii care prezintă risc de fraudă

publicat in Jurnalul Oficial 72L din 2010

Regulamentul 234/19-mar-2010 de stabilire a unor norme de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1234/2007 al Consiliului privind acordarea restituirilor la export pentru cereale şi a măsurilor care trebuie luate în cazul dereglării pieţelor în sectorul cerealelor

publicat in Jurnalul Oficial 72L din 2010

Directiva 2010/19/UE/09-mar-2010 de modificare, în sensul adaptării la progresul tehnic în domeniul sistemelor antiîmproşcare ale unor categorii de vehicule şi ale remorcilor acestora, a Directivei 91/226/CEE a Consiliului şi a Directivei 2007/46/CE a Parlamentului European şi a Consiliului

publicat in Jurnalul Oficial 72L din 2010

Decizia 2010/166/UE/19-mar-2010 privind condiţiile armonizate de utilizare a spectrului de frecvenţe radio pentru exploatarea serviciilor de comunicaţii mobile la bordul navelor (servicii MCV) în Uniunea Europeană

publicat in Jurnalul Oficial 72L din 2010

Recomandarea 2010/167/UE/19-mar-2010 privind autorizarea sistemelor destinate serviciilor de comunicaţii mobile la bordul navelor (servicii MCV)

publicat in Jurnalul Oficial 72L din 2010

Regulamentul 235/19-mar-2010 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea preţului de intrare pentru anumite fructe şi legume

publicat in Jurnalul Oficial 72L din 2010

Regulamentul 236/19-mar-2010 de modificare a preţurilor reprezentative şi a valorilor taxelor suplimentare de import pentru anumite produse din sectorul zahărului, stabilite prin Regulamentul (CE) nr. 877/2009 pentru anul de comercializare 2009/10

publicat in Jurnalul Oficial 72L din 2010