Rasfoire documente

Regulamentul 232/18-mar-2010 de neacordare a restituirii pentru laptele praf degresat în cadrul procedurilor de ofertare prevăzute de Regulamentul (CE) nr. 619/2008

publicat in Jurnalul Oficial 69L din 2010

Regulamentul 233/18-mar-2010 de stabilire a preţurilor reprezentative în sectorul cărnii de pasăre şi în cel al ouălor şi pentru ovalbumină şi de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1484/95

publicat in Jurnalul Oficial 69L din 2010

Decizia 2010/163/UE/08-mar-2010 de modificare a Deciziei 2008/22/CE de stabilire a normelor de punere în aplicare a Deciziei nr. 573/2007/CE a Parlamentului European şi a Consiliului de instituire a Fondului European pentru Refugiaţi pentru perioada 2008-2013 în cadrul programului general Solidaritate şi gestionarea fluxurilor migratorii, în ceea ce priveşte sistemele de gestiune şi control ale statelor membre, normele de gestiune administrativă şi financiară şi eligibilitatea cheltuielilor privind proiectele cofinanţate de fond

publicat in Jurnalul Oficial 69L din 2010

Decizia 2010/164/UE/18-mar-2010 privind recunoaşterea, în principiu, a integralităţii dosarelor prezentate pentru examinare detaliată în vederea posibilei înscrieri a uleiului de crăiţă şi uleiului de cimbru în anexa I la Directiva 91/414/CEE a Consiliului

publicat in Jurnalul Oficial 69L din 2010

Decizia 2010/165/UE/18-mar-2010 de retragere a trimiterii la standardul EN ISO 4869-4: 2000 ''Acustică - Protectori individuali împotriva zgomotului - Partea 4: Măsurarea nivelurilor efective ale presiunii acustice a antifoanelor externe cu restituire a sunetului dependentă de nivel (ISO/TR 4869-4: 1998)'' în conformitate cu Directiva 89/686/CEE a Consiliului

publicat in Jurnalul Oficial 69L din 2010

Regulamentul 228/18-mar-2010 de înregistrare a unei denumiri în Registrul denumirilor de origine protejate şi al indicaţiilor geografice protejate [Patata di Bologna (DOP)]

publicat in Jurnalul Oficial 69L din 2010

Regulamentul 229/18-mar-2010 de înregistrare a unei denumiri în Registrul denumirilor de origine protejate şi al indicaţiilor geografice protejate [Ricciarelli di Siena (IGP)]

publicat in Jurnalul Oficial 69L din 2010

Regulamentul 230/18-mar-2010 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea preţului de intrare pentru anumite fructe şi legume

publicat in Jurnalul Oficial 69L din 2010

Regulamentul 231/18-mar-2010 de neacordare a restituirii la export pentru unt în cadrul licitaţiei permanente prevăzute de Regulamentul (CE) nr. 619/2008

publicat in Jurnalul Oficial 69L din 2010

Directiva 2010/25/UE/18-mar-2010 de modificare a Directivei 91/414/CEE a Consiliului în vederea includerii substanţelor active penoxsulam, proquinazid şi spirodiclofen

publicat in Jurnalul Oficial 69L din 2010