Rasfoire documente

Regulamentul 210/25-feb-2010 de modificare a listelor privind procedurile de insolvenţă, procedurile de lichidare şi lichidatorii din anexele A, B şi C la Regulamentul (CE) nr. 1346/2000 privind procedurile de insolvenţă şi de codificare a anexelor A, B şi C la respectivul regulament

publicat in Jurnalul Oficial 65L din 2010

Directiva 2010/21/UE/12-mar-2010 de modificare a anexei I la Directiva 91/414/CEE a Consiliului în privinţa dispoziţiilor specifice privind substanţele clotianidin, thiamethoxam, fipronil şi imidacloprid

publicat in Jurnalul Oficial 65L din 2010

Regulamentul 211/11-mar-2010 de modificare a anexei I la Regulamentul (CEE) nr. 2658/87 al Consiliului privind Nomenclatura tarifară şi statistică şi Tariful vamal comun

publicat in Jurnalul Oficial 65L din 2010

Regulamentul 212/12-mar-2010 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 669/2009 de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 882/2004 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte controalele oficiale consolidate efectuate asupra importurilor de anumite produse de hrană pentru animale şi alimentare de origine neanimală

publicat in Jurnalul Oficial 65L din 2010

Regulamentul 213/12-mar-2010 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea preţului de intrare pentru anumite fructe şi legume

publicat in Jurnalul Oficial 65L din 2010

Regulamentul 214/12-mar-2010 de modificare a preţurilor reprezentative şi a valorilor taxelor suplimentare de import pentru anumite produse din sectorul zahărului, stabilite prin Regulamentul (CE) nr. 877/2009 pentru anul de comercializare 2009/10

publicat in Jurnalul Oficial 65L din 2010