Rasfoire documente

Regulamentul 200/10-mar-2010 de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 2160/2003 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte obiectivul UE de reducere a prevalentei anumitor serotipuri de Salmonella la efectivele reproducătoare adulte din specia Gallus gallus

publicat in Jurnalul Oficial 61L din 2010

Decizia 2010/150/UE/10-mar-2010 de recunoaştere, în principiu, a integralităţii dosarului prezentat pentru examinare detaliată în vederea posibilei includeri a substanţei fenpyrazamină în anexa I la Directiva 91/414/CEE a Consiliului

publicat in Jurnalul Oficial 61L din 2010

Regulamentul 201/10-mar-2010 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1006/2008 al Consiliului privind autorizaţiile pentru activităţile de pescuit ale navelor de pescuit comunitare în afara apelor comunitare şi accesul navelor ţărilor terţe în apele comunitare

publicat in Jurnalul Oficial 61L din 2010

Regulamentul 202/10-mar-2010 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 6/2003 privind difuzarea statisticilor referitoare la transportul rutier de mărfuri

publicat in Jurnalul Oficial 61L din 2010

Regulamentul 203/10-mar-2010 de înregistrare a unei denumiri în registrul denumirilor de origine protejate şi al indicaţiilor geografice protejate [Irpinia - Colline dell'Ufita (DOP)]

publicat in Jurnalul Oficial 61L din 2010

Regulamentul 204/10-mar-2010 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea preţului de intrare pentru anumite fructe şi legume

publicat in Jurnalul Oficial 61L din 2010

Regulamentul 205/10-mar-2010 de modificare a preţurilor reprezentative şi a valorilor taxelor suplimentare de import pentru anumite produse din sectorul zahărului, stabilite prin Regulamentul (CE) nr. 877/2009 pentru anul de comercializare 2009/10

publicat in Jurnalul Oficial 61L din 2010