Rasfoire documente

Decizia 2010/148/UE/05-mar-2010 privind o contribuţie financiară din partea Uniunii pentru măsurile de urgenţă luate în vederea combaterii gripei aviare în Republica Cehă, Germania, Spania, Franţa şi Italia în 2009

publicat in Jurnalul Oficial 60L din 2010

Directiva 2010/16/UE/09-mar-2010 de modificare a Directivei 2006/48/CE a Parlamentului European şi a Consiliului în ceea ce priveşte excluderea unei anumite instituţii din domeniul de aplicare

publicat in Jurnalul Oficial 60L din 2010

Decizia 2010/149/UE/09-mar-2010 de autorizare a statelor membre privind prelungirea autorizaţiilor provizorii acordate pentru noile substanţe active flonicamid, tiosulfat de argint şi tembotrionă

publicat in Jurnalul Oficial 60L din 2010

Rectificare din 10-mar-2010 la Regulamentul (CE) nr. 822/2009 al Comisiei din 27 august 2009 de modificare a anexelor II, III şi IV la Regulamentul (CE) nr. 396/2005 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte conţinuturile maxime ale reziduurilor pentru azoxistrobin, atrazin, clormequat, ciprodinil, ditiocarbamaţi, fludioxonil, fluroxipir, indoxacarb, mandipropamid, triiodură de potasiu, spirotetramat, tetraconazol şi tiram din sau de pe anumite produse

publicat in Jurnalul Oficial 60L din 2010

Regulamentul 195/01-mar-2010 de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1202/2009 de instituire a unei taxe antidumping definitive la importurile de alcool furfurilic originare din Republica Populară Chineză ca urmare a unei reexaminări privind un ''nou exportator'' în temeiul articolului 11 alineatul (4) din Regulamentul (CE) nr. 1225/2009

publicat in Jurnalul Oficial 60L din 2010

Regulamentul 196/09-mar-2010 de modificare a anexei I la Regulamentul (CE) nr. 689/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului privind exportul şi importul de produse chimice periculoase

publicat in Jurnalul Oficial 60L din 2010

Regulamentul 197/09-mar-2010 de modificare a Regulamentului (CEE) nr. 2454/93 de stabilire a unor dispoziţii de aplicare a Regulamentului (CEE) nr. 2913/92 al Consiliului de instituire a Codului vamal comunitar

publicat in Jurnalul Oficial 60L din 2010

Regulamentul 198/09-mar-2010 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea preţului de intrare pentru anumite fructe şi legume

publicat in Jurnalul Oficial 60L din 2010

Regulamentul 199/09-mar-2010 de modificare a preţurilor reprezentative şi a valorilor taxelor suplimentare de import pentru anumite produse din sectorul zahărului, stabilite prin Regulamentul (CE) nr. 877/2009 pentru anul de comercializare 2009/10

publicat in Jurnalul Oficial 60L din 2010

Directiva 2010/17/UE/09-mar-2010 de modificare a Directivei 91/414/CEE a Consiliului în vederea includerii malationului ca substanţă activă

publicat in Jurnalul Oficial 60L din 2010

Directiva 2010/20/UE/09-mar-2010 de modificare a Directivei 91/414/CEE a Consiliului pentru a elimina tolilfluanidul ca substanţă activă şi privind retragerea autorizaţiilor pentru produsele de protecţie a plantelor care conţin această substanţă

publicat in Jurnalul Oficial 60L din 2010