Rasfoire documente

Decizia 2010/153/UE/11-mar-2010 de prelungire a valabilităţii Deciziei 2009/251/CE prin care se solicită statelor membre să se asigure că produsele care conţin produsul biocid dimetil fumarat nu sunt introduse sau puse la dispoziţie pe piaţă

publicat in Jurnalul Oficial 63L din 2010

Regulamentul 207/10-mar-2010 de modificare pentru a 121-a oară a Regulamentului (CE) nr. 881/2002 al Consiliului de instituire a anumitor măsuri restrictive specifice împotriva anumitor persoane şi entităţi care au legătură cu Osama ben Laden, cu reţeaua Al-Quaida şi cu talibanii

publicat in Jurnalul Oficial 63L din 2010

Regulamentul 208/11-mar-2010 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea preţului de intrare pentru anumite fructe şi legume

publicat in Jurnalul Oficial 63L din 2010

Regulamentul 209/11-mar-2010 de modificare a preţurilor reprezentative şi a valorilor taxelor suplimentare de import pentru anumite produse din sectorul zahărului, stabilite prin Regulamentul (CE) nr. 877/2009 pentru anul de comercializare 2009/10

publicat in Jurnalul Oficial 63L din 2010

Decizia 2010/152/UE/11-mar-2010 de excludere de la finanţarea de către Uniunea Europeană a anumitor cheltuieli efectuate de statele membre în cadrul secţiunii Garantare a Fondului european de orientare şi garantare agricolă (FEOGA), în cadrul Fondului european de garantare agricolă (FEGA) şi în cadrul Fondului european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR)

publicat in Jurnalul Oficial 63L din 2010

Orientarea BCE/2010/1/04-mar-2010 de modificare a Orientării BCE/2000/7 privind instrumentele şi procedurile de politică monetară ale Eurosistemului

publicat in Jurnalul Oficial 63L din 2010

Decizia 2010/155/CE/28-oct-2009 privind ajutoarele prevăzute la articolul 99 alineatul (2) litera (a) (în ceea ce priveşte sectorul agricol) şi la articolul 124 alineatele (1) şi (2) (modificat) din legea regională siciliana nr. 32 din 23 decembrie 2000, care conţine dispoziţii privind punerea în aplicare a POR 2000-2006 şi reorganizarea schemelor de ajutoare pentru întreprinderi (dosar de ajutor C 21/04 - ex N 590/B/01)

publicat in Jurnalul Oficial 63L din 2010