Rasfoire documente

Decizia 2010/146/UE/05-mar-2010 în temeiul Directivei 95/46/CE a Parlamentului European şi a Consiliului privind nivelul de protecţie adecvat asigurat de Legea feroeză privind prelucrarea datelor cu caracter personal

publicat in Jurnalul Oficial 58L din 2010

Decizia 2010/147/UE/08-mar-2010 privind proiectul de decret al Greciei referitor la afişarea, pe produsele lactate de toate tipurile, de informaţii indicând ţara de origine a materiei prime (lapte) utilizate pentru fabricarea acestor produse şi vânzarea lor către consumatorul final, precum şi la obligaţiile comercianţilor cu amănuntul în materie de prezentare a produselor lactate la punctele lor de vânzare

publicat in Jurnalul Oficial 58L din 2010

Rectificare din 09-mar-2010 la Acordul interimar privind comerţul şi aspectele legate de comerţ între Comunitatea Europeană, pe de o parte, şi Republica Serbia, pe de altă parte

publicat in Jurnalul Oficial 58L din 2010

Rectificare din 09-mar-2010 la Regulamentul (CE) nr. 1194/2009 al Comisiei din 30 noiembrie 2009 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1702/2003 de stabilire a normelor de punere în aplicare privind certificarea pentru navigabilitate şi mediu a aeronavelor şi a produselor, reperelor şi dispozitivelor, precum şi certificarea

publicat in Jurnalul Oficial 58L din 2010

Regulamentul 193/08-mar-2010 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea preţului de intrare pentru anumite fructe şi legume

publicat in Jurnalul Oficial 58L din 2010

Regulamentul 194/08-mar-2010 de modificare a preţurilor reprezentative şi a valorilor taxelor suplimentare de import pentru anumite produse din sectorul zahărului, stabilite prin Regulamentul (CE) nr. 877/2009 pentru anul de comercializare 2009/10

publicat in Jurnalul Oficial 58L din 2010

Directiva 2010/15/UE/08-mar-2010 de modificare a Directivei 91/414/CEE a Consiliului în vederea includerii fluopicolidului ca substanţă activă

publicat in Jurnalul Oficial 58L din 2010

Decizia 2010/145/PESC/08-mar-2010 de reînnoire a măsurilor stabilite în sprijinul punerii efective în aplicare a mandatului Tribunalului Penal Internaţional pentru Fosta Iugoslavie (TPII)

publicat in Jurnalul Oficial 58L din 2010