Rasfoire documente

Regulamentul 185/04-mar-2010 de stabilire a măsurilor detaliate de implementare a standardelor de bază comune în domeniul securităţii aviaţiei

publicat in Jurnalul Oficial 55L din 2010

Decizia 2010/138/UE, Euratom/24-feb-2010 de modificare a regulamentului său de procedură

publicat in Jurnalul Oficial 55L din 2010

Regulamentul 188/04-mar-2010 de neacordare a restituirii pentru laptele praf degresat în cadrul procedurilor de ofertare prevăzute de Regulamentul (CE) nr. 619/2008

publicat in Jurnalul Oficial 55L din 2010

Regulamentul 186/04-mar-2010 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea preţului de intrare pentru anumite fructe şi legume

publicat in Jurnalul Oficial 55L din 2010

Regulamentul 187/04-mar-2010 de neacordare a restituirii la export pentru unt în cadrul licitaţiei permanente prevăzute de Regulamentul (CE) nr. 619/2008

publicat in Jurnalul Oficial 55L din 2010

Decizia 2010/139/UE/02-mar-2010 de autorizare a introducerii pe piaţă a produselor care conţin, sunt compuse sau produse din porumb modificat genetic MON863xMON810xNK603 (MON- OO863-5xMON- OO81O -6xMON- OO6O3-6) în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1829/2003 al Parlamentului European şi al Consiliului

publicat in Jurnalul Oficial 55L din 2010

Decizia 2010/140/UE/02-mar-2010 de autorizare a introducerii pe piaţă a produselor care conţin, sunt compuse sau fabricate din porumb modificat genetic MON863xMON810 (MON-OO863-5xMON- OO81O -6) în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1829/2003 al Parlamentului European şi al Consiliului

publicat in Jurnalul Oficial 55L din 2010

Decizia 2010/141/UE/02-mar-2010 de autorizare a introducerii pe piaţă a produselor care conţin, sunt compuse sau fabricate din porumb modificat genetic MON863xNK603 (MON- OO863-5xMON- OO603-6) în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1829/2003 al Parlamentului European şi al Consiliului

publicat in Jurnalul Oficial 55L din 2010